ESMALAR ARAF 180. ÂYET (1) PDF 
Salı, 30 Mart 2021 00:00

ESMALAR ARAF 180. ÂYET (1)

Sayın üstat bir tartışmada sizin yazınızı eleştirerek argüman sunuldu.

Abi esmalarla ilgili şu kadar oku ezberle bu isimler ile dua et delili savunuluyor. Araf 180. ayetin anlamı bu mudur yoksa dua ederken Allah’ın ismini anıyorsanız tüm güzel isimler onundur mu demek istiyor? Örneğin Allahım beni affet güzel rabbim derken anmak mı yoksa tüm esmaları saymak mı?...

Cevap: Size âyetin Tefsîrini yazıyorum. Beni eleştiren okuma yoksunu insanları da hak ve hakikate davet ediyorum. Yoksa iftiralarının cezalarını âhirette çekeceklerdir. 

Âyetin Tefsîri

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'â edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir." (A'raf: 180)

Bu âyette en güzel isimlerin Allah'a âidolduğu, onlarla Allah'a duâ edilmesi, Allah'ın isimleri hususunda doğrudan sapanların bırakılması ve Allah'ın isimlerini gerçek anlamlarından saptıranların cezalandırılacağı bildirilmektedir.

"En güzel isimler" tabiri, mutlaktır. Bir sayı belirtmeden bütün güzel isimlerin Allah'a âidolduğunu ifade eder. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatların toplamı doksan dokuz olduğundan, Müslümanlar arasında Allah'ın doksan dokuz ismi olduğu kanaati yayılmıştır. Allah'ın, doksan dokuz ismi olduğuna dair bir de hadis mevcuttur: "Allah'ın doksan dokuz adı vardır, yüzden bir eksiktir. Kim bunları sayarsa cennete girer. Allah tektir, teki sever."[1]

Kanaatimize göre bunlar, Allah'ın, sadece Kur'an-ı Kerîm'de geçen isim ve sıfatlarıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının bunlardan ibaret olduğu, bunların dışında Allah'ın isim ve sıfatı olmadığı anlamına gelmez. Hadis-i Şerîfte de duâ edildiği zaman duânın makbul olacağı isimler sayılmıştır.

(devamı yarın..)


[1] Bezzar, Müsned, 14/401; …

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş