BİR KİTAP VE TAKRİZİ HAKKINDA *** İBNİ İSHAK, İBNİ HİŞAM, CİHAD PDF 
Pazartesi, 29 Mart 2021 00:00

BİR KİTAP VE TAKRİZİ HAKKINDA 

Selamünaleyküm hocam,

Bir sohbet ortamında, söz Türkçe yazılı ilmihaller üzerine geldi.Herkes bir ilmihal kitabını savundu veya yerdi. Benim dikkatimi çeken Se'adet-i Ebediyye kitabı üzerine anlatılanlar oldu. Bu kitaba, Abdühakim Arvasi'nin oğlu Ahmet Mekki efendinin tarafından yazıldığı söylenen (bir takriz) var. Bir tartışma üzerine bu fotoğrafı arkadaşım gönderdi. Bu takriz yazısının orjinalinin fotoğrafı ektedir. Kitap, bu takriz yazısıyla yüceltilmek isteniyor.  Fakat Adı geçen ilmihal kitabında yazılan Türkçe takriz tercümesinin, Arapçası ile alakasının olmadığı,tahrifat edilerek yazıldığı iddialar arasında. Arapça bilgim yeterli düzeyde olmadığından, ilgili Arapça yazıyı tercümede çok zorlanıyorum. Sizden istirham etsem, acaba bu yazıyı tercüme etmeniz mümkün mü? ...

Cevap: Bildiğime göre o kitabın yazarı Merhum Hüseyin Hilmi Işık'tır. Kendisi dini tedrisatın uzun süre sekteye uğradığı zamanda kitabı yazmıştır. Bana gönderdiğiniz Arapça takriz yazısında Hüseyin Hilmi Işık'ın yazdığı Saâdet-i Ebediyye Kitabı övülmektedir ama yazarın soy adı Işık yerine yanlış olarak aşk yazılmıştır.  Aynen şöyle: حسين حلمى عشق Oysa Türkçe Işık kelimesi Arapça عشق şeklinde değil, إيشق  olmalıydı. Kitap hakkında bir değerlendirme yapmaya vaktim müsait değildir. Zaten beni ilgilendiren bir konu da değildir.  

 


 

İBNİ İSHAK, İBNİ HİŞAM, CİHAD

Hocam merhaba. İbni İshak ve İbni Hişam’da Peygamberimizin Hudeybiye Antlaşmasından sonra pek çok defa kuzeydeki Arap kabilelerinin kervanlarını vurduğu, yağmalattığı, insanları esir aldığı ya da öldürttüğü ve böylece bunları kılıç zoruyla kendine bağladığı şeklinde pek çok olay anlatılıyor. Bu anlatılanların aslı olabilir mi? Bu kaynakların ilk siyer kitapları olduğunu hep duyuyorum. ..

Cevap: İbn İshak güvenilir bir insan değildir. Pek çok hayalâtı kimi insanların ağzına koyarak anlatmıştır. İbn Hişam, İbn İshak'ı temel alarak Peygamber Tarihini (Sîretu İbn Hişam)ı yazmıştır. Ama bu kitaplarda anlatılanların hepsinin yüzde yüz doğru olduğu söylenemez. Hz. Peygamber'in bir tehlike sezmeden durup dururken kafilelere saldırttığı yolundaki rivayetler doğru olamaz. Siz isterseniz Peygamber tarihi hakkında sağlam bilgi için "Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Hz. Muhammed (s.a.v.)" adlı kitabımızı okursunuz. 

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş