GÖNÜL DOSTUM MEHMET KOÇ’UN ARDINDAN PDF 
Salı, 23 Mart 2021 00:00

GÖNÜL DOSTUM MEHMET KOÇ’UN ARDINDAN

İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci‘ûn: Biz Allah içiniz ve biz O’na dönüyoruz.

Dün aldığım bir habere göre Almanya’da çok sevdiğim, can dostum, ma’nevî kardeşim Mehmet Koç vefat etmiştir. Bundan yirmi yıl önce vaktiyle talebem olan kardeşi İsa Koç da yine Almanya’da Hakk’ın rahmetine yürümüştü. İsa Koç değerli bir din âlimi, bir Hak dostu idi. Maalesef 50 yaşına yeni varmıştı ki “Allah” diye diye Allah’a gitti.

Şimdi de kardeşi Mehmet Koç, rızkını temin için uzun süre çalışıp emekli olduğu Almanya’da elinden geldiği kadar dine hizmet ettikten sonra köşesine çekilmişti. O da Covid 19’a yakalanmış. Sonuçta o da dünya ömrünü tamamlayıp Allah’a gitmiş. Allah mekânını cennet eylesin.

Aslında ölmek diye bir şey yok. Ölüm ruhun Hakk’a yürümesi, ölüm, ruhun beden kafesinden çıkıp özgürlüğe kavuşmasıdır.

Ölüm sadece hayvansal ruh taşıyan bedenlere özgüdür. Hak aşkıyla yanıp olgunlaşan canlar ölmez. Yunus Emre ölümü ne güzel tanıtır:

Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür

Ölmek senün nen ola çün cânın İlâhîdür

(Ölüm endişesini bir yana bırak. Sen âşıksın, âşık ölmez. Senin canın İlâhîdir, ruh ölmez ki.)

Ölümden ne korkarsun korkma ebedî varsun

Çünkim işe yararsun bu söz fâsid da‘vâdur

(Ölümden niçin korkuyorsun, korkma, sen sürekli varsın. Ebedî var olduktan sonra ölümden korkmak saçma bir savdır.)

Nazar kıl bu gevhere ya bu bir gizlü nura

Nûr kaçan yavu vara çün Hak nazargâhıdır

(Bu cevhere, yahut bu gizli ışığa bak. Bu ışık Hakk’ın baktığı cevher, Hakk’ın aynasıdır. Bu ışığı izle, kaybetmemeğe çalış )

Şükr eylegil Ḫālika ol durur Hayyü'1-Bekā

Ana varursın mutlaka bari şükrle varı dur

(Allah’a şükret, Diri ve kalıcı olan O’dur. Mutlaka O’na varacaksın bari şükürle var.)

Ezelî bilişidük birlüğe yetmiş idük

Sen bu surete bakma vücud cân vi'âsıdur

(Biz ezelden beri O’nunla tanışık idik. O’nunla bir idik. Bu görünen şekle bakma, bu şekil canın kalıbıdır.)

Bu ezelî birlüği ya bu cihan dirlüği

Ya bu gönül birlüği bil kudret budağıdur

(Bu ezelî birliğin, bu cihan mutluluğunun, bu gönül birliğinin kudret budağı (boğumu) olduğunu bil.)

Hükmi revân mülküne ol işi kendü bile

Çün iş geldi hâsıla bu mülk varlık evidür

(Mülkünde sadece O’nun hükmü geçer. O ne yapacağını bilir. Bu dünya mülkü, bu evren O’nun hüküm ve fermanıyla var olmuştur.)

Yûnus beşâret sana gel derler Dost’tan yana

Külli Şey'in yerci‘ ilâ aslih söz aslıdur

(Yûnus müjde sana, seni dosta gitmeğe çağırıyorlar. Çünkü “Her şey aslına döner” sözü en temel, en doğru sözdür.)

Değerli dostum Mehmet Koç’a Allah’tan gani gani rahmet, ailesine baş sağlığı, sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl ihsan buyurmasını niyaz ederim.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş