KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (3) PDF 
Cumartesi, 20 Şubat 2021 00:00

KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (3)

(...dünden devam)

Haksız yere bir insanı öldürmek harâm olduğu gibi, bir ihtiyaç olmadan sırf zevk için bir hayvanı öldürmek de harâmdır. Nesâ'î ve İbn Hibbân'ın rivâyet ettikleri bir hadîste Hz. Peygamber: "Bir kuşu, boş yere öldürenler için Kıyâmet gününde o kuş bağıracak; 'Yâ Rabbi, falan adam yararlanmak niyeti olmadan beni boşuna öldürdü!' diye şikâyet edecektir!” buyurmuştur .” (Müslim, Sayd: 1; Nesâî, Dahâyâ: 32)

Yemek için usulüne göre hayvan kesilebilir veya avlanabilir, ama sırf zevk için hayvanı öldürmek ve öyle bırakıp gitmek, Allah katında günâhtır, böyle yapan Allah'ın cezâsına uğrar. Zevk için avcılık yapılmamalıdır.

İhrâmda iken avlanmayı yasaklayan Mâide: 96’ncı âyet: "Huzuruna toplanaca­ğınız Allah'tan korkunuz” şeklinde bitirilmektedir. Bunun anlamı şudur: Nasıl sizin yanınıza hayvanlar toplanıyorsa, bir gün siz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O hayvanlar, size göre nasıl âciz ise siz de Allah'a göre öyle âcizsiniz. Eğer siz, yanınıza sokulan, yakınınızda uçup konan hayvanlara bir zarar vermez, onları incitmezseniz, huzurunda toplanacağınız Allah da sizi incitmez, sizi korur. Allah'ın huzurunda gü­vende olmak isteyen, başka canlılara güven vermeli, başkalarına zarar vermekten sakınmalıdır.

İnsanlar arasında artan lüks, maalesef diğer canlıların aleyhine gelişmektedir. Yirminci yüzyıl insanı daha insancıl, daha şefkatli gibi görünmekte ise de gerçekte en merhametsiz, en öldürücü hale gelmiştir. Tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar hayvan öldürülmemiştir. İlkel âletlerle sınırlı sayıda hayvan öldürülürken modern teknoloji ile bir günde milyonlarca hayvan öldürülmektedir. Daha geçenlerde bir köpeğin ön ayaklarını kesip öyle bıraktıklarını, bir gün önce de yirmi köpeği zehirleyip yabana attıklarını, sahipsiz birçok büyük ve yavru köpeği dağ başına götürüp ölüme terk ettiklerini tv.ler gösterdi, gösteriyor.

Hayvan derisi montlar, mantolar, paltolar, kürkler için nice binlerce sevimli, küçücük, doğa hârikası hayvan öldürülmektedir. Deriden ayak­kabı zorunlu olduğu için eskiden beri yapılır. Bu hoş görülebilir. Fakat ayağı dikenden, taştan koruyacak başka maddelerden ayakkabıyı giymek, Allah’ın yaratıklarına acıma bakımından daha insan­cıldır. Merhamet duygusu ağır basanların, deri yerine bu ayakkabıları tercih etmeleri uygun olur.

(devamı yarın..)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş