PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (3) PDF 
Cumartesi, 13 Şubat 2021 00:00

PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (3)

(...dünden devam)

Peygamberimizin ismi geçince ona salât-ü selâm getirmek lâzımdır. Bu hadîs-i şerifler, Peygamberimize salât ve selâm getirmenin ne kadar fazîletli olduğunu göstermeye yeter. Şimdi de çok fazîletli salavât-ı şerîfeleri gözden geçirelim:

Pey­gam­be­ri­miz­den nak­le­di­len sa­la­vât-i Şe­rîfe­ler:

Bilginler, sahih hadislere dayanarak peygamberimizden nakledilen salavât-i şerîfelerin sözlerini şöyle tesbit etmişlerdir:

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ النَّبِىِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِه Allahumme ṣalli ‘alâ Muḫammedini’n-nebiyyi ve ezvâcihî ummehâ­ti’l-mu’minîne ve ẑurriyyetihî ve ehli beytihî."

Ma‘nâsı: "Allahım! peygamber Muhammed’e, Mü’minlerin anaları olan zevcelerine, soyuna ve Ehl-i Beyt’ine rahmet et." (Ahmed, Tirmizî, Hâkim)

Nevevî’nin fikrine göre bütün sahîh hadislerde rivayet edilenler bir araya getirilerek şöyle salavât okumalıdır: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ النَّبِىِّ اْلأُمِّىِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ مِثْلَهُ فِى الْعَالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌAllahumme ṣalli ‘alâ Muhammedinin-nebiyyi’l-ummiyyi ve ‘alâ âli Muḥammedin ve ezvâcihî ve zurriyetihî kemâ ṣalleyte ‘alâ İbrâhîme ve ‘alâ âli İbrâhîme ve bârik mišlehû fi’l-âlemîne inneke hamîdun mecîd."

Ma‘nâsı:"Allahım! Ümmî peygamber Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine, zevcelerine, soyuna rahmet et. İbrâhim’e, İbrâhim ümmetine rahmet ettiğin gibi. Ona da İbrâhim gibi bütün âlemlerde bereket ver. Şüphesiz sen övülmüşsün, yücesin."

İbni Mâce’nin, İbni Mes‘ûd’dan çıkardığı salavât-i şerîfe ise şöyledir:

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِّيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ. Allahummec‘al ṣalavâtike ve berakâtike ve raḥmeteke ‘alâ seyyidi’l-murselîne ve imâmi’l-muttakîne ve ḫâte­mi’n-nebiyyîne Mu­ḥammedin ‘abdike ve rasûlik."

Ma‘nâsı: "Allahım! Rahmetlerini, bereketlerini, peygamberlerin efendisi, takvâ sahiplerinin önderi, peygamberlerin sonuncusu, kulun ve elçin Muhammed’e ver."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş