PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (2) PDF 
Cuma, 12 Şubat 2021 00:00

PEY­GAM­BE­Rİ­Mİ­ZE SA­LÂT U SE­LÂM GE­TİR­ME­NİN FA­ZÎLE­Tİ (2)

(...dünden devam)

Ebû Talha el-Ensârî anlatıyor: "Bir gün Allah’ın Rasûlü(sav)’in yanına gittim. Yüzünde sevinç alâmetleri parlıyordu. Dedim ki:

"Ya Rasûlallah! Seni bugünkü kadar sevinçli ve neşeli görmemiştim? Buyurdu ki:

"Niçin sevinçli ve neşeli olmayayım ki!? Cebrâîl yanımdan henüz ayrıldı. Bana dedi ki: ‘Ey Muhammed! Ümmetinden kim sana bir salât getirirse, Allah ona on iyilik sevabı yazar, onun on günahını siler, onu on derece yükseltir ve bir melek, onun sana söylediğinin aynını ona söyler.’ Dedim ki: ‘Ey Cebrâîl! O melek kimdir?’ Dedi ki: ‘Allah azze ve celle, senin yaratılışından itibaren ta tekrar dirileceğin güne kadar bir melek memur etmiştir, ümmetinden sana salât eden herkes için şöyle diyecektir: ‘Allah sana da salât etsin!’”(Taberânî. Aynı Hadis az kelime farkiyle Ahmed, Nesâî’de de vardır.)

İbn Mes‘ûd (ra) yoluyla gelen bir hadis de şöyledir:

"Allah’ın gezgin melekleri vardır, ümmetimden bana salât edenleri bana ulaştırırlar." (Nesâî, İbnu Hibbân)

İbn Mes‘ûd’un rivayeti: "Kıyamet gününde insanların bana göre en iyisi, bana çok salavât getirendir." (Taberânî)

Übeyy ibni Kâ‘b (ra) naklediyor: "Allah’ın Rasûlü (sav) gecenin dörtte biri olduğu zaman kalkar, şöyle derdi: ‘Ey insanlar! Allah’ı zikrediniz! Allah’ı zikrediniz! Yıldızları altüst eden sarsıcı olay geldi. Gök ve yıldızların dağılması onu izliyor (yahut birinci sarsıntıdan sonra ikinci üfleme gelir). Bütün dehşetiyle ölüm geldi! Bütün dehşetiyle ölüm geldi!’ Dedim ki: ‘Ya Rasûlallah! Ben çok salât okurum. Salâtımın ne kadarını sana ayırayım?’ Dedi ki: ‘Ne kadar istersen, ne kadar fazla söylersen, senin için o kadar iyidir.’ Dedim ki: ‘Yarım?’ Dedi ki: ‘Ne kadar istersen, ne kadar fazla söylersen, senin için o kadar iyidir.’ ‘Öyle ise dedim, bütün salâtımı sana ayırayım?’ ‘O zaman, üzüntülerin giderilir, günahın bağışlanır.’ dedi.” (Tirmizî, İbnu Hibbân)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş