TOPLU ZİKİR SÜNNET Mİ PDF 
Pazartesi, 01 Şubat 2021 00:00

TOPLU ZİKİR SÜNNET Mİ

Selamünaleyküm hocam,

1. Peygamberimiz sesli ve toplu yikir yapmış mıdır?

2. Sesli ve toplu zikir hakkında hadisleri bizimle paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun...

Cevap: Hz. Peygamber'in ve sahabilerinin, bugün tarikatların uygulayageldikleri toplu zikirler yaptıklarına dair hiçbir sağlam hadis yoktur. Zikir hakkında hadisler vardır ama öyle halka şeklinde toplu zikir yapıldığı hakkında sağlam hadis yoktur. Peygamber dönemindeki toplu zikir namazdır. Hz. Peygamber, sahabilerini her namaz vaktinde toplayıp namaz kıldırırdı. Namazın temeli de zikirdir. Taha Suresinde "Ve akımi’s-salate li-zikrî: Beni anmak için namaz kıl!" buyurulmaktadır. Ama namaz "Allah, Allah, Allah" şeklinde bir zikir değil, Allah'a bağlılığı, O'nun yegâne kudret ve hikmet sahibi yaratıcı olduğunu, O'ndan başka yaratıcı bulunmadığını, yardımın sadece O'ndan isteneceğini vurgulayan okumalar ve dualardan ibarettir. Tarikatlarda uygulanan toplu zikirler, ancak Hz. Peygamber'den iki üç asır sonra yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Bu konuda ayrıntı için "İslâm Tasavvufu" adlı eserimi okumalısınız.

 


 

SORUNUN TEKRARI

İslam Tasavvufu adlı eser elimde mevcut.. O halde Tarikatlardaki bu zikirler bid'at kapsamına giriyor mu?

Cevap: Hayır zikir kötü bid’at kapsamına girmez. Çünkü Kur’ân “Allah’ı çok zikredin!” buyurmaktadır. Allah ne kadar zikredilse o kadar sevap olur. Ama İslam'ın toplu zikri namazdır. Tarikatlarda geliştirilen halka zincirleri bid’at olsa da bu güzel bid'atlerdendir. Çünkü dinin ruhuna aykırı değildir. Böyle muahhar uygulamalar müstehab kategorisinde değerlendirilmelidir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş