KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (1) PDF 
Salı, 26 Ocak 2021 00:00

KUR'ÂN HAKKINDA SORULAR (1)

Selamünaleyküm hocam, birtakım sorularım var cevaplayabilir misiniz acaba? Şimdiden Teşekkürler. Allah razı olsun 

1: Kuran-ı Kerim’in dili Arapça, peki Peygamber efendimizin Arap olmasında veya Arap coğrafyasında dünyaya gelmesinde özel bir sebep var mı?

2: Namazda Sureler Türkçe okunabilir mi?

3: Hocam Kur’an-ı Kerim’in içinde şifrelerin olduğu söyleniyor. Mademki herkesin anlayacağı yalın bir kitap, neden içerisinde şifreler mevcut?...

Cevap: 1) Sorduğunuz sorular yüzlerce kez cevapladığım şeylerdir. Allah her millete peygamber göndermiştir. Arapların şifahi yani geleneksel bir dini vardı ama İlâhî kitaba dayalı dinleri yoktu. Onların da hareketlerini düzenleyecekleri İlâhî bir Kitaba ihtiyaçları vardı. Bölgede yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların Kitapları vardı: Tevrat ve İncil. Onlarla yan yana yaşayan Araplar da İlâhî bir Kitaba sahibolmanın özlemi içinde idiler.

Şunu belirtelim ki: Dünyanın çeşitli yörelerinde peygamber görevi yapan insanlar çıkmıştır ama bugün insan topluluklarının bağlı bulunduğu üç İlâhî din hep Orta Doğu denilen bölgeden çıkmıştır. Tevrat Filistin Sina bölgesinde yaşayan Yahudiler arasından çıkan Hz. Musa'ya verilmiştir. Tevrat yasalarının zamanla materyalizme kaydırılması ve hurafelere belenmesi üzerine yine Yahudi olan İsâ’ ya İncil verilmiştir. İncil'in asıl misyonu maddileşen Yahudi dinini asıl ruhaniyyetine döndürmektir. Tevrat Yahudilerin dili İbrancadır. İbranca'nın zamanla Aramca'ya dönüşmesiyle Hz. İsa'ya Aramca İncil gelmiştir. Ama Hz. İsa asıl dini tamamlayamadığını, kendisinden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberin dini tamamlayacağını söylemiştir. Bu peygamberin, Yahudilerin kardeşleri arasından çıkacağını söylemiştir. Yahudilerle Kureyş Arapları amcazadedirler. Zira Hz. İbrahim Aleyhisselâm'ın iki oğlu vardı: İsmail ve İshak. Hz. İbrahim tarafından Mekke bölgesine bırakılan İsmail'in Cürhüm Araplarından bir kızla evlenmesi sonucunda Kureyş Arapları türemiştir. Filistin bölgesinde kalan İshak'ın da iki oğlu vardı: Ya'kub ve Esav. Ya'kub'un unvanı Allah'ın kulu anlamında İsrail'dir. İşte Ya'kub'un on iki oğlu vardı. Yusuf da bunlardandı. Ya'kub'un oğullarından Yahuda'dan türeyenlere Yahudi dendiği gibi Ya'kub'­dan türeyen nesle de İsrail Oğulları denmiştir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Araplarla Yahudiler aynı bölgede yaşayan amcazadelerdir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş