ATATÜRKLE İLGİLİ YAZI PDF 
Perşembe, 14 Ocak 2021 00:00

ATATÜRKLE İLGİLİ YAZI

(...dünden devam)

Değerli okurlarım,

Atatürk hakkında seri halinde yayınladığımız bu değerlendirmeler, bu konuda yazılmış eserlerden alınmıştır. Özellikle bir profesör arkada­şımızın yazdığı Kitabı tanıtma ile ilgilidir. Kimseden takdir beklemediğim gibi tekdir de istemem.

Mustafa Kemal Paşa dinin halk üzerindeki etkisini iyi takdir ettiğinden Savaş süresince ve Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan dönemde dine ağırlık vermiş, mevlid ve hatimler okutmuştur. Büyük Millet Meclisi, Cuma namazını müteakip dualarla açılmıştır. Atatürk’ün, makalemizde serdedilen sözleri de genelde Cumhuriyetin kuruluşuna tekaddüm eden, özellikle 1923’e kadar zamanlarda söylenmiştir. Fakat Cumhuriyet kurulup düzen sağlandıktan sonra Atatürk dini vicdan işi görmüştür.

İnsan ne denli kabiliyetli olsa da insandır. Hatasız insan yoktur. Peygamberlerde bile zelleler (ayak sürçmeleri) olur. Atatürk Cumhuri­yetten sonra zaman zaman dine ilgisiz davranmış, zaman zaman da dine ilgi göstermiştir. Kur’ânı Kerîm’in Türkçe Meal ve Tefsirini yazdırmayı Diyanet İşler Reisliğine ısmarlamış ve masraflarını da kendi cebinden karşılamıştır. Tefsir işi M. Hamdi Yazır’a, Meal çalışması da merhum Mehmet Akif’e verilmiştir. Meali yapan Mehmet Akif, Kur’ân’ın kaldırılıp Kur’ân yerine konulacağı endişesiyle yazdığı Meal’i vermemiş, sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası İhsan Hoca’ya emanet ettiği Meal, vasiyeti üzerine kendisinden sonra yakılmıştır.

Hiçbir insanı putlaştırmak doğru olamaz. Atatürk’ü putlaştırmak doğru olmadığı gibi onu dinsiz göstermek de doğru değildir. Her insanın doğruları yanında kusurları da olur. Bizim için değişmez tek örnek Kur’ânı Kerîm’in ifadesiyle üsve-i hasene Cenabı Peygamber Aleyhisselâm’dır. Onun dışında her insanı rütbesi ne olursa olsun, ancak insan olarak değerlendiririm. Öyle olması da gerekir. Hatadan salim olan yalnız Cenabı Allah’tır.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş