ALÎ EVLÂDI (1) PDF 
Perşembe, 07 Ocak 2021 00:00

ALÎ EVLÂDI (1)

Sayın hocam, merak ettiğim ve hararetle öğrenmek istediğim birkaç konuda bana yardımcı olur musunuz? Konu şu: Hazreti Alî’nin kimden kaç kızı var? Toplam kaç çocuğu var ve adları nelerdir? Hazreti Alî varsa kızı kimle evlendirmiştir ve neden evlendirmiştir?...

Cevap: Hz. Alî’nin Hz. Fatıma’dan iki veya üç oğlu, iki kızı olmuştur.

Hasan, Hüseyin ve çocuk iken ölen Muhsin, (Büyük) Zeyneb, (Büyük) Ümmü Gülsüm.

Ümmü Gülsüm Hz. Ömer’le evlenmiş ve ondan Zeyd ile Rukıyye adlı iki çocuğu olmuştur (İbn Kesîr, Musnedu’l-Fârûk, 1/390).

Hizam kızı Ümmü'l-benin adlı karısından:

Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adında dört erkek çocuk doğdu. Bunlar, kardeşleri Hüseyin'le birlikte Kerbelâ'da şehîd ediller. Bunlardan Abbas dışında hiçbirinin zürriyeti devam etmemiştir.

Mes’ud kızı Leyla’dan:

Ubeydullah ile Ebu Bekir adlı iki oğlu oldu. Bunlar da Kerbalâ’da kardeşleri Hz. Hüseyin’le beraber şehid edildiler. Muhammed b Ömer, Ubeydullah’ın, Muhtar Sekafî tarafından öldürüldüğü kanaatindedir. Her ikisinin de soyu devam etmemiştir.

Umeys kızı Esma’dan:

Yahya ile Muhammed Asğar (veya Avn) doğmuş, fakat bunların da soyu devam etmemiştir. Vakıdî’ye göre annesi cariye olan Muhammed Asğar, kardeşi Hüseyin’le birlikte Kerbelâ’da öldürülmüştür.

Rebîa kızı Ümmü Habibe adlı eşinden de:

Ömer adlı oğlu ile Rukıyye adlı kızı doğmuştur. 85 yaşına kadar yaşamış olan Ömer, Alî mirasının yarısını almış ve Yenbu’da ölmüştür.

Hz. Alî’nin baldızı Zeyneb’in kızı olan Ebû’l-Âs kızı Ümâme adlı karısından:

Ortanca Muhammed doğmuştur.

Ca’fer kızı Havle’den:

Büyük Muhammed diye anılan Muhammed b Hanefiyye doğmuştur. Muhammed Hanefiyye Tâif’te ölmüş, Hz. Abbas onun namazını kıldırmıştır.

Urve kızı Ümmü Said adlı karısından da:

Ümmül-Hasan ile Büyük Remle doğmuştur.

İmruu’l-Kays kızı adlı eşinden de:

İsmi bilinmeyen küçük bir kız doğup çocuk iken ölmüştür.

Hz. Fatıma’nın Muhsin adlı çocuğundan söz etmeyen İbn Hişâm, şu çocukların adını verir:

Hasan, Hüseyin, Büyük Zeynep, Büyük Ümmü Gülsüm, Muhammed b Hanefiyye (Büyük Muhammed), Ubeydullah, Ebubekir, Büyük Abbas, Osman, Büyük Ca’fer, Abdullah, Küçük Muhammed, Yahya, Avn, Büyük Ömer, Rukıyye, Ortanca Muhammed, Ümmül-Hasan, Büyük Remle, Ümmü Hani’, Meymune, Küçük Zeynep, Küçük Remle, Küçük Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Ümâme, Hadice, Ümmül-Kiram, Ümmü Seleme, Ümmü Ca’fer, Cümâne, Nefîse.

Taberi Hz. Alî’nin toplam olarak on dört oğlu ve on yedi kızı olduğunu söylerken İbn Sa’d, onun, 14 oğlu, 19 kızı olduğunu; Muhayyât adlı bir kadından da bir kızı olup küçük iken ölen bu kızın adının bilinmediğini söylemektedir. Her iki yazar da Ali soyunun, sadece beş çocuğundan devam ettiğini belirtir. Bunlar: Hasan, Hüseyin, Muhammed Hanefiyye, Abbas ve Ömer. (Taberî, Tarih: 5/153-155; Tabakat: 3/19-20)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş