ALİ B. EBİ TÂLİB (r.a.) (6) PDF 
Çarşamba, 06 Ocak 2021 00:00

ALİ B. EBİ TÂLİB (r.a.)  (6)

(...dünden devam)

Hz. Alî âbid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve son derece cömertti. Medine'de Müslümanların durumu düzeldikten sonra, Hz. Alî de bir hizmetçi almaya karar verip, Resulullah'a gitti. Resulullah kızıyla damadının arasına girerek: "Ben size hizmetçiden daha hayırlısını haber vereyim. Yatarken otuz üç kere Allahu ekber, otuz üç kere Elhamdülillah, otuz üç kere de Subhanallah deyin" buyurdu.: "Şüphesiz en iyiler karışımı kâfur olan bir bardaktan içerler. Allah’ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir kaynak. Adağı yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. İçleri çektiği hâlde yiyeceği, miskine, yetime ve esire yedirirler. ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz suratsız, çok katı bir gün(ün azabın)dan ötürü Rabbimizden korkarız.’ (derler). Allah da onları, o günün şerrinden korumuş, onlar(ın yüzlerin)e parlaklık ve (gönüllerine) sevinç vermiştir’.." (İnsan: 9-11) âyetlerinin, Alî ile Fatıma’nın, üç gün ardı ardına iftar yemeklerini dilenci ile paylaşmaları üzerine indiği söylenir.

Hz. Alî'nin "Zülfikār" adı verilen, Hz. Peygamber tarafından kendisine hediye edilen ağzı iki çatallı meşhur bir kılıcı vardı. Hz. Alî'nin cömertliği, insanîliği, Resulullah'a olan yakınlığıyla edindiği büyük manevî miras onu yüzyıllardır halk inançlarında destansı bir kişiliğe büründürmüştür. Rivayete göre bir gün kendisinde bulunan dört dirhemden birini açıktan, birini gizliden, birini gündüz, birini de gece infak etti ve hakkında şu ayet-i kerime indi: "Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak infak edenler. Onlar için Rableri katında karşılıkları vardır ve onlar üzülecek değillerdir." (Bakara, 2/274; bk. Şâmil İslam Ansiklopedisi.)

Hz. Alî'nin evlendiği ilk eşi, Resulullah (sav)'in kızı Fatıma'­dır. Bedir gazvesinden sonra Fatıma ile gerdeğe girmiştir. Bu evlilikten Hasan ve Hüseyin adında iki çocuk doğdu. Muhsin adında bir erkek çocuğunun daha doğduğu ancak küçük yaşta iken öldüğü söylenir. Ayrıca bu evlilikten büyük Zeynep ile Ümmü Gülsüm de doğmuş ve Hz. Ömer Ümmü Gülsüm'le evlenmişti. Hz. Alî, Rasûlullah (s.a.v.)'den altı ay sonra vefat eden Hz. Fatıma'nın sağlığında başka bir kadınla evlenmemiştir. Fatıma’nın vefatından sonra birçok kadınla evlendi. Bu hanımlardan bir kısmı, Hz. Alî hayatta iken vefat etti. Bir kısmını Hz. Alî boşamıştı. Hz. Alî, vefat ederken dört zevcesi hayattaydı.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş