ALİ B. EBİ TÂLİB (r.a.) (1) PDF 
Cuma, 01 Ocak 2021 00:00

ALİ B. EBİ TÂLİB (r.a.) (1)

Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş'ten Esed kızı Fâtıma, dedesi Abdu’l-Muttalib'dir. Künyesi Ebu'l-Hasan ve Ebû Turab (toprak babası), lakabı Haydar; unvanı Emîru'l-Mü'minin'dir. Ayrıca 'Allah’ın Aslanı' unvanıyla da anılır.

Hz. Alî küçük yaşından beri Resulullah'ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm’ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra Müslümanlığı ilk kabul eden odur. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hz. Alî'ye Peygamberimiz şirkin kötülüğünü, tevhidin manasını anlattığında Hz. Alî hemen Müslüman olmuştu. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Kâbe'deki putları kırmasını şöyle anlatır:

"Bir gün Resul-i Ekrem ile Kâbe'ye gittik. Resul-i Ekrem omzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman kalkamayacağımı anladı, omzumdan indi, beni omzuna çıkardı ve ayağa kalktı. Göğe ulaş­tığımı sanıyor­dum. Kâbe'nin üzerinde bir put vardı, onu sağdan soldan ittim. Put düştü, parça parça oldu. Resulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/384).

Resul-i Ekrem, en yakın akrabasını uyarmak ve hakkı tebliğ etmek hususunda Allah'u Teâlâ'dan emir alınca onları Safa tepesinde toplayıp İlâhî emirleri tebliğ edince, Kureyş müşrikleri onunla alay etmişlerdi. Hz. Resul, ikinci toplantıyı yapmasını Hz. Alî (ra)'ye bıraktı, Ali de bir ziyafet hazırlayarak Haşim oğullarını davet etti. Resulullah yemekten sonra: "Ey Abdü’l-Muttalib oğulları, ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş bulunuyorum. İçinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak bana bey'at edecek" dedi. Yalnız Ali (ra) kalktı ve orada Resulullah'a onun istediği sözlerle bey'at etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Kardeşimsin ve vezîrimsin " diyerek Hz. Alî'yi taltif etti.

Not: Rivayet böyledir. Ancak Alî’nin Kureyş’i davetle görevlendirilmesi ilk vahiy sırasında değil, bir süre vahyin kesilmesinin ardından yakın akrabasını çağırmayı emreden: En yakın akrabânı uyar.” Mealindeki Şuarâ/214. Âyetinden sonra olmalıdır. İniş tarihi bakımından 47. sırayı alan Şuarâ Suresi, Mekke döneminin ortalarında inmiş olduğuna göre Kureyş’i davetle görevlendirilen Alî, o sıralarda 18-19 yaşlarında olmalıdır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş