AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET) (4) PDF 
Pazar, 27 Aralık 2020 00:00

AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET)  (4)

(...dünden devam)

Saîd b Müseyyib de kızını iki dirhem karşılığında Ebu Hüreyre’ye verdiği kızını geceleyin götürüp Ebu Hüreyre’ye kapıda teslim edip dönmüştür. Mala tamah için evlenmek uygun değildir.

7- Sekizincisi zevcenin yakın akrabadan olmamasıdır. Çünkü bu, şehveti (seks isteğini) azaltır. Zira Allah Elçisi (sav) şöyle buyurmuştur: “Yakın akraba olan kadınla evlenmeyiniz. Zira çocuk cılız olur”. (İbn Salah bu rivayetin aslını bulamadığını yalnız bu sözü Abdullah b Ömer’in Sâib ailesine: ‘Siz cılızlaşmışsınız. Yabancılarla evleniniz’ dediğini belirtiyor. İbrahim Harbî İbn Ömer’in sözünü Garîbu’l-Hadîs’te çıkarmıştır.)

Yine Allah Resulü, bu anlamda şöyle buyurmuştur: “Gariplerle (akraba olmayan kadınlarla) evleniniz.” Yahut şöyle buyurulmuştur: “Gariplerle evleniniz de çocuklarınızı zayıf ve cılız yapmayınız!”

Çocuğun cılız olmasının sebebi şudur: Yakın akraba evliliğinde şehvet azalır. Zira şehvet güçlü bakıştan ve dokunmadan doğar. Yeni görülen yabancı kadına daha bir istekle bakılır. Zaten eskiden beri görmekte alışılan kadına pek öyle güçlü şehvet hissiyle bakılmaz. İşte bu sebeple yabancı kadınla evlenme öğütlenmiştir.

Ayrıca velinin, evlendireceği kız veya kadını edepli, ahlaklı bir kişi ile evlendirmeğe özen göstermesi gerekir. Kötü ahlak sahibi, dini zayıf ya da ailesine karşı görevini yapmayacak ve aileye küf (denk) olmayan biriyle evlendirmemesi gerekir. Çünkü nikâh, kadını bir çeşit tutsak eder. Nitekim Peygamber (sav): “النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته: Evlenme kölelik(boyunduruk altına girmek)tir. Biriniz kızını kime vereceğini iyi düşünsün.” buyurmuştur.

Bu önemlidir. Çünkü (kadın için) evlilik bir çeşit tutsaklıktır. Zira erkek kadını boşayabilir ama kadın kolay kolay boşanamaz. İmdi adam kızını bir zalime yahut fasıka yahut bid’atçiye, içki içene (alkoliğe) verirse dinine karşı cinayet işlemiş olur. Ayrıca rahim hakkına özen göstermediğinden ve kötü seçiminden ötürü Allah’ın gazabına uğrar.

Bir adam Hasan-ı Basrî’ye “Kızımı bir cemaat istiyor. Kiminle evlendireyim?” diye sormuş, Hasan: “Allah’tan korkanla evlendir. Zira adam karısını severse ona ikram eder, güzel davranır. Şayet onu sevmezse ona zulmetmez!” demiş. Peygamber (sav) de bu hususta şöyle buyurmuştur: “Kızını fasık biriyle evlendiren adam, rahim hakkını koparmış olur.” (İbn Hibban, Duafa’da Enes’ten, Sikat’ta da Şa’bî’den sahih senedle çıkarmıştır. Bkz. Gazâlî, İhya, Akid halinde kadının haklarına ve akid şartlarına özen gösterme hakkındaki ikinci bab)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş