AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET) (3) PDF 
Cumartesi, 26 Aralık 2020 00:00

AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET)  (3)

(...dünden devam)

7- Sünnete uymak, çocuk sahibi olmak ya da ev işlerinin tedbiri ve düzeni için evlenmek isteyen güzelliğe önem vermez. Çünkü güzellik bazı kişiler için dine bağlılığa yardımcı olsa da sonuç iti­bariyle dünyevidir. Her konuda zühde uymayı öneren Ebu Süleyman ed-Dârânî, kadın konusunda bile zühd için kocakarı ile evlenmenin uygun olacağını söylemiştir.

Malik b Dinar da şöyle demiş: “Biriniz yetim kızla evlenmeyi bırakır da falan ve falanın yani dünya adamlarının kızını alıyor. Aldığı kadın: ‘Bana şu kıyafeti al şunu giydir” diyerek kendisini sıkıntıya düşürecek bir kadın olabilir’.”

Ahmed b Hanbel, biri güzel, ötekinin bir gözü kör fakat daha zeki olan iki kız kardeşten, bir gözü kör olanı tercih itmiş: “Beni onunla evlendirin” demiştir. Dünya zevkine değer vermeyenlerin âdeti böyledir. Ama hanımı güzel olmadığı takdirde harama düşeceğinden çekinen kişi güzel olanı tercih etmelidir. Şöyle denilir:

Kadın güzel, iyi huylu, kara ve iri gözlü, siyah saçlı, beyaz tenli olur, kocasını da sever ve ondan başkasına bakmazsa o, tıpkı Cennet hurîlerine benzer. Çünkü Cennet hurîleri de böyle nitelendirilmiştir: “خيرات حسان: Güzel iyi huylu kadınlar”, ḫayrât ile iyi huylu güzel kadınlar kastedilmiştir. “قاصراتالطرف: bakışları kısa” tabiriyle sadece kocalarına bakan, “عرباً أتراباً:Hep yaşıt sevgililer” ile de kocasına âşık, onunla ilişkiye girmekten zevk alan kadınlar demektir. Hûr beyaz, havrâ ise gözünün beyazı parlak, göz bebeği gayet kara, saçı siyah, iri gözlü kadınlar demektir. (İhyu Ulûmi’d-dîn: 2/40)

Hz. Peygamber kadınların hayırlısının yüzü güzel, mehri ucuz olan kadın olduğunu söylemiş, pahalı mehir talebi yasaklanmıştır. Hz. Peygamber kadınlardan birini dirhem ve ev eşyası karşılığında almıştır. Ev eşyası da bir el değirmeni ve içi lifle doldurulmuş bir yastıktan ibaret idi. Hz. Ömer de pahalı mehirden men etmiş ve “Resulullah (sav)in kendisi pahalı mehir vermediği gibi kızlarını da dört yüz dirhemden fazla mehirle evlendirmemiştir. Resulün ashabından kimi de sadece beş dirhem değerindeki bir altın karşılığında evlenmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş