AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET) (2) PDF 
Cuma, 25 Aralık 2020 00:00

AKRABÂ EVLİLİKLERİ (İMAM GAZALÎ’NİN İHYASINDAN ÖZET)  (2)

(...dünden devam)

Bir hadiste de: “Malı ve güzelliği sebebiyle kadınla evlenilmektedir. Malı ve güzelliği için kadınla evlenen onun malından ve güzelliğinden yoksun bırakılır. Ama dindarlığından ötürü evlenen kimseyi Allah kadının malından ve güzelliğinden yararlandırır.” (Taberanî, Evsat’ta Enes’­ten rivayet etmiştir.) Bir hadis de şöyledir: “Güzeliği için kadınla ev­lenme, belki güzeliği onu alçaltır (edepsizliğe sürükler). Malı için de kadınla evlenme. Malı onu azdırabilir. Dini için kadınla evlen.”

Ancak dindarlığı yanında yüz güzelliği de insanı harama yönel­mekten alıkoyar. Çoğu kez ahlak ile güzellik birbirinden ayrılmaz. Sa­dece güzelliği yüzünden evlenmeyi hoş görmeyen hadisin amacı kötü huylu biriyle sırf güzelliği için evlenmenin iyi sonuç vermeyeceğini belirtmektir. Ama dindarlık, edeb ve ahlak ile birlikte yüz güzelliği de elbette makbul ve merğubdur. (İhya: 2/37-39)

Bazı takva sahipleri, aldanmadan kaçınmak için damat adayını görmeden kerîmelerini evlendirmezlermiş. Zira bakmadan evlenen kimse sonunda üzüntü ve tasa içine düşer. Ancak sadece bakıp görmekle ahlak, din ve mal bilinmez sadece güzellik ve çirkinlik anlaşılır.

Rivayete göre Hz. Ömer döneminde bir adam boyanarak (saç sakalını boyayarak, genç görünüp) evlenmiş. Sonra makyajı solunca ihtiyarlığı ortaya çıkmış. Kadının ailesi adamı Ömer’e şikâyet etmişler. “Biz onu genç sandık” demişler. Ömer: “Sen adamları aldattın” diyerek adamı dövmüş.

Rivayete göre Bilal ile kardeşi Suheyb çöl Araplarına gidip kız istemişler. Araplar “Siz kimsiniz?” deyip kimliklerini sormuşlar. Bilal: “Ben Bilal’im, bu da kardeşim Suheyb’dir. Biz sapık idik, Allah bizi doğru yola iletti. Biz köle idik, Allah bizi özgürlüğe kavuşturdu. Biz yoksul idik, Allah bizi zengin etti. Eğer bize kız verirseniz Allah’a hamdolsun, ama reddederseniz “Subhanella: Allah’ın şanı şücedir” demiş. Araplar Tamam biz sizi (kızımızla) evlendirdik” demişler.

Suheyb: “Bizim Allah Resulü ile sohbetimizi, onunla geçen günlerimizi, yaşadığımız olayları söyleseydin ya!” demiş. Fakat Bilal: “Sus, sen doğru söyledin, doğruluk eni evlendirdi!” demiş.

Bazen güzellik ve ahlak konusunda insan aldanabilir. Bunun için bakarak güzellik anlaşılmalı ve deneyerek edep ve ahlakı öğrenilmelidir. O halde nikâhtan önce görmek önemlidir. Gerçeği olduğu gibi gören ahlak sahibi, deneyimli kişi kadını olduğundan fazla övmekten, abartıdan kaçınır. Kıskançlık dolayısıyla da onu yermez. Nikâhtan önce alınacak kişinin vasıflarında abartı ve eksik görme eğilimi baskın olur. Gerçeği olduğu gibi görüp anlatan azdır. Bu bakımdan daima ihtiyatlı hareket etmek gerekir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş