KISKANMAK DEĞİL, İMRENMEK GÜZELDİR (5) PDF 
Pazartesi, 21 Aralık 2020 00:00

KISKANMAK DEĞİL, İMRENMEK GÜZELDİR (5)

(...dünden devam)

Hased eylemini ilk defa sergileyen şeytân, bu yüzden Allah'ın rah­metinden ebediyyen uzaklaşmıştır. “71- Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72- Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapa­nın!’ 73- Meleklerin hepsi tüm olarak secde ettiler. 74- Yalnız İblîs etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 75- (Rabbin ona) Dedi ki: ‘Ey İblîs, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?’ 76- Dedi: ‘Ben ondan iyiyim. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın’." (Sâd: 71-76)

Bu âyetlerde insanın halîfe yapılmasını kıskanan şeytânın, kıskançlık ve kibrinden ötürü Âdem'e itaat etmeyi kabul etmeyip Allah'ın buyruğuna karşı geldiği, bu yüzden Allah'ın rahmeti olan cennetten kovulup ebedî la'nete uğradığı belirtilmektedir.

Kardeşi kardeşe düşman eden hased, insanlar arasında kan dökülmesinin ilk nedenidir:

“27- Onlara iki Âdem oğlunun haberini ger­çek olarak oku: Hani her biri bi­rer kur­ban sunmuşlardı, (kurban) birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, kabul edilene): ‘Seni öldü­receğim’ demişti. (O da); ‘Allâh, sadece ko­runanlardan kabul eder’ dedi. 28- ‘Andolsun, eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Çünkü ben âlemlerin Rabbinden korka­rım!’ 29- ‘Ben isterim ki sen, benim gü­nâhımı da, senin günâhını da yüklenip ateş halkından olasın! Zâlimlerin cezâsı budur.’ 30- Nefsi, onu kardeşini öldürmeye çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu öl­dürdü, ziyana uğrayanlardan oldu’.” (Maide: 27-30)

Maide: 27-30’ncu âyetlerde anlatıldığı üzere iki Âdem oğlu veya diğer bir tefsire göre iki insan oğlundan biri ötekini kıskanmış ve onun elindeki nimeti çekemediği için kardeşini öldürmüş, bu yüzden kendisi ebedi ziyana uğradığı gibi insan toplumlarında ilk kan dökmenin vebali altına girmiştir.

İşaret edilen âyetlerde, Tevrât'ta okuyup öğrendikleri bir olay anımsatılarak Pey­gamber'i çekemeyenler, haksızlığın ve kıskançlığın sonucu hak­kın­da uyarılmaktadırlar. Bu öykünün anlatılmasındaki hikmet: hasedin, kardeşi kardeşe öldürtecek kadar kötü olduğunu belirtmektir. Âdem'in iki oğlundan biri (Kabil), kardeşi (Hâbil)i çekemeyerek öldürerek büyük ziyana uğramıştır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş