SAKAL SORUNU (3) PDF 
Çarşamba, 18 Kasım 2020 00:00

SAKAL SORUNU (3)

(...dünden devam)

Ancak dediğim gibi düşüncenin bozulmamasına dikkat etmek gerekir. Peygamberimiz, bir kadına temiz duygu ile bakmanın sakıncası olmadığını belirtmek üzere buyurmuş ki: "Birinci bakış senin lehinedir, ikinci bakış aleyhinedir." Karşına çıkan kadına iyi duygu ile bakmanın sakıncası yok. Ama döne döne âdeta yiyecekmiş gibi bakmak, işte günah olan budur. Çünkü bu kirli bakıştır. Nur Suresi'nin 31-32'nci âyetlerinde inananların, bakışlarından bir kısmını yummaları vurgulanır. Yani normal, nezih bakışta sakınca yok. Ama bozuk düşünce, cinsellik duygusu ile bakmak haramdır. Çünkü bu, düşünce kirlenmesine yol açar. İşte günah olan, düşüncenin kirlenmesidir. Zira düşünce kirliliği ruhu etkiler, onu yüce manevi duygulardan aşağılara, şehvet duygularına çeker. Bu durumda ruh safiyetiyle birlikte birçok meziyetini kaybeder.

Dini yaşamak için şuraya buraya gitmeğe gerek yok. Hiçbir ülke bize model değildir. İslâm hayatı insana zindan eden, yaşanmayacak bir din değildir. Kolaylık dinidir, hoşgörü dinidir, dostluk dinidir, barış dinidir, kardeşlik dinidir, huzur dinidir. Dini zorlaştırmaya kalkanlar dine en büyük kötülüğü ya-pıyorlar. Eğer bu davranışlarıyla onlar, Allah'ın rızasını kazanacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar.

Kur’ân, Allah’ın rahmetine ilticâ eden bütün insanlara İlâhî rahmeti sunar. Allah’ın bol rahmetini daraltmaz. Bütün kulları Allah’a çağırır. İnsanlığa ümitsizlik değil, ümit aşılar. Karamsarlık değil, sevinç ve ferahlık aşılar. Kur’ân’ın aydınlık, ümit, rahmet yolunu karartmaya, Allah’ın bol rahmetini daraltmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir köylü, Hz. Peygamber’in yanında: “Allah’ım, bana ve Muhammed’e rahmet et!” şeklinde dua edince Resul-i Ekrem Efendimiz: “Sen Allah’ın bol rahmetini daralttın!” buyurmuştur. Öyle ya, Allah’ın rahmeti bü­tün kullara yetişir. Yeter ki kul, o rahmete koşsun. Çünkü yüce Al­lah, kendisine bir karış yaklaşana iki karış yaklaşır, bir kulaç yak­laşana iki kulaç yaklaşır. Kendisine yürüyerek gidene koşarak gelir. Hadis-i Kudsî ile belirtilen bu ifadeler, Allah’ın kullarına olan sevgi, şefkat ve merhametini sembolize etmektedir.

Şunu iyi bilmek lâzımdır ki Allah, her kulunun içindedir. Her kuluna yakındır.

Her kuluna her anda Geh kahr-u geh ihsanda

Her anda O bir şanda Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş