CENNETE KİM GİRER? (3) PDF 
Cuma, 13 Kasım 2020 00:00

CENNETE KİM GİRER? (3)

(...dünden devam)

Eski ümmetler içinde böyle temiz kişiler olduğu gibi, bu ümmet içinde de vardır: “Çoğu öncekilerden, birâzı da sonrakilerden (olan bu insan­lar),” (Vâkı‘a: 46/13-14) İşte cennete girecek olanlar, bu iyi yürekli, Haksever insanlardır.

Kur'ân'ın getirdiği bu prensip bu kadar açık iken neden bilmem, bu âyetleri, hep önyargıların sislendirdiği renkli gözlüklerle görüp, ille dinini bırakmayan bütün Kitâp ehlinin cehennemlik olduğu iddiâ edilmiştir? Sanki Allah, kullarını yakmaktan zevk mi alır? Hâşâ O, iyi kullarını yakmayacak kadar merhametlidir. “Allah, kullara zulmedici değildir!” (Âl-i İmran: 94/182; Enfal: 93/51; Hac: 88/10; Fussilet: 61/46; Kaf: 34/29)

“Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler gibi yapacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak, öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar!” (Câ­siye: 65/21)

“Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fâsık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar, yap­tıklarına karşılık, durulmağa değer cennetlerde ağırlanırlar. Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak is­teseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara: "Yalanlamakta olduğunuz ateş azâbını tadın!" denilir.” (Secde: 75/18-20)

Yalnız Müslümanlar değil, bütün insanlar O'nun kullarıdır. Ve O'nun merhameti, insanların merhametiyle kıyaslanamayacak derecede geniştir, boldur. İnsanların dar düşüncesi, egoizmi O'nun geniş rahme­tini daraltmak istemiş; düz yolunu eğri büğrü göstermiştir. Dar düşünce ile yapılan yorumlar, İslâm’a destek değil, köstek olmuştur. Kendi düşüncelerini Allah'ın hükmü görenler, Kur'ân'ın açık ifadesine göre onmazlar. Çünkü onlar, kendi düşüncelerini Allah'a iftirâ etmişlerdir. “Uydurduğu yalanı Allah'ın üstüne atanlar onmazlar!” (Nahl: 70/116)

Kur’ân düşüncesine son derece ters olan mantık, Allah’ın, Hz. Muhammed’i, âlemlere rahmet olarak göndermesi müjdesine (Enbiyâ: 73/107) aykırıdır. Allah’ın, insanlara rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed, kendisine inanmayan veya inanamayan bütün insan­ların cehenneme gitmesine neden oluyorsa artık o, rahmet olmak­tan çıkar, insanların cehenneme girmelerine neden olur. Hâşâ o, böyle olmaktan münezzehtir. Onun getirdiği temel inanç ve ahlâk prensiplerine, onun dininin ruhuna uyan herkes cennete girecektir. Onun getirdiği Kur’ân, bütün insanları böyle müjdelemiştir.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş