BİR ALEVİ VATANDAŞIMIZIN MEKTUBU (2) PDF 
Salı, 10 Kasım 2020 00:00

BİR ALEVİ VATANDAŞIMIZIN MEKTUBU (2)

(...dünden devam)

Öğrenmek için Kur’ân-ı Kerîm’in her hal ve şartta ele alınarak, altı çizilerek okunabileceğine, O’nun bizlere okunması için gönderilmiş olduğuna. Bir makalenizde sizin de belirttiğiniz gibi, anlamını bilmeden Arapça Kur’ân okumaktansa, anlamını bilerek meallerinden okumanın daha faydalı olacağına. Ana dilde ibadet yapmanın imkân dâhilinde olduğuna. Allah’ın “Oku” emrinin çok iyi anlaşılması gerektiğine, bunun bir manasının da Ey Muhammed! İnsanları “dine davet et” olduğuna varıncaya kadar neler yazmamışım ki!

Sayın hocam biz Alevilerin Hacı Bektaş-i Veliye, Hz. Ali’ye, Hz. Hüseyin’e, Hz. Fatima’ya, Hz. Atatürk’e ne kadar değer verdiğimizi siz de bilirsiniz. Benim Hacı Bektaş-i Velim Süleyman Ateş’tir dersem beni siz ve tüm alevilerin beni hoş göreceğine inanıyorum. Çünkü siz doğru okuyup, doğru söyleyen, doğru yazan, doğru öğreten canlı Hacı Bektaşi Veli’siniz de ondan. Şu anda müşkülleri hal için sorabileceğimiz Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, Hacı Bayramı Veliler, Mevlanalar yoktur. Çok şükür sizler varsınız, İslamı yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyorsunuz. Sizler müşkülleri hallediyor, gerçekleri söyleyip doğru yolu gösteriyorsunuz. Yüce Allah size ve sizin gibilere güç kuvvet versin, Kalemini gür, nefesini keskin eylesin.

Sizin aracılığınızla tüm müslümanlara, Türk Milletine sesleniyorum: Bacılar-kardeşler, Mümin-Müslimler; Lütfen Hacı Bektaş-i Veli’nin dediği gibi “elinize, belinize, dilinize sahip olun, sağlam olun!” Yunus’un dediği gibi “gönül yıkmayın, gönlü Kâbe bilin”. Kur’ân’ın dediği gibi “cömert olun, böbürlenmeyin”… İslâm’ın Şartının sadece “Savm-u Salât, Hacc-ü Zekât, Kelime-i Şehâ­det”­ten ibaret olmadığını iyi kavrayın ve Sn. Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, Sn. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün, Sn. Prof. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu ve diğer gerçek müslümanların söylediği gibi, İslâm’ın şartını; “Kur’ân’ın tüm âyetleri” bilin. Saygılarıma.

Okurunuz, ...

Cevap: ... teşekkür ederim. Bu kadar güzel sözlerin yazarı bana göre İslâm'ı iyi anlamış, okuduğunu akıl süzgecinden geçirerek doğru inanca varmıştır. Kur'ân'ı kabul edip onun ruhunu kılavuz bildikten sonra mezhebin hiç önemi yoktur. Hasan Bey'e başladığı eseri tamamlaması konusunda Allah'tan başarılar dilerim.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş