EDEPSİZLER BİRBİRİNE İLGİ DUYARLAR (2) PDF 
Perşembe, 30 Temmuz 2020 00:00

EDEPSİZLER BİRBİRİNE İLGİ DUYARLAR (2)

(...dünden devam)

el-Ḫabîšât, zinâ eden kötü kadınlar; et-tayyibât da namuslu kadınlardır. Buna göre âyette zinâ eden kadınların, zinâ eden erkeklerle birleşecekleri, onlara ilgi duyacakları; onların, temiz, namuslu erkeklerle ilişkileri olmayacağı; iffetli, temiz kadınların da kendileri gibi iffetli erkeklerle evlenecekleri, onların, iffetsiz, zinâ eden erkeklere ilgi duymayacakları bildirilmektedir. Bu âyet: Surenin 3’ncü âyetinin anlamını pekiştirmek­tedir.

Ancak dediğimiz gibi günâhından tevbe eden affedilir. Onlarla evlenmekte bir sakınca yoktur. Nitekim Peygamberimiz: "Günahtan tevbe eden kimse günah işlememiş gibidir!" buyurmuş ve "Allah tevbe edenleri sever ve temizlenenleri sever." (Bakara; 222) âyetini okumuştur (İbn Hanbel, Müsned: 1/266; İbn Mace, b. hakku’l-mer’eti alâ zevciha; Taberânî, Duâ: 1/510)

“Daha önce de kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak ona geldiler. (Lût): "Ey kavmim, dedi, işte kızlarım, onlar sizin için daha (güzel, daha) temiz! Allah'tan korkun, konuklarımın içinde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?" (Hud: 78)

Lût’un konuklarına saldırmak isteyen eşcinsel kavminin davranışı karşısındaki bunalımına Hicr Suresinde de işaret edilmektedir: Olay Hicr Suresinde de anlatılır:

“(Lût onlara): "Bunlar benim konuğumdur, dedi, beni mah­cubetmeyin! (Ne olur,) Allah'tan korkun, beni rezîl etmeyin!” (Hicr: 68-69)

Hûd Suresi: 80. âyette Meleklerin, Lût'un evine geldikleri; Lût güzel delikanlılar biçiminde gelen melekleri, insan sandığı için sıkılmağa başladığı, eşcinsel olan kavminin bu genç konuklarına saldıracaklarından korktuğu anlatılmaktadır.

Gerçekten Lût'un evine gayet güzel delikanlıların geldiğini duyan kavmi, hemen Lût'a gelmişler, delikanlıları kendilerine teslim etmesini istemişler. Lût, konuklarını kurtarmak için kavmine, tertemiz kızlarını teklif etmiş, kendisini konuklarına karşı utandırmamalarını rica etmiş, "İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?" demiştir.

"İşte bu kızlarım, sizin için daha temizdir'' sözünde, Lût kavminin yaptıkları işin pisliği de zımnen anlatılmaktadır. Çünkü onların yapageldikleri cinsel eylem, cidden yaratılış amacına aykırı, âdi bir şehvet sapıklığından ibaret, maddeten ve manen çirkin bir iştir.

Fakat kavmi, Lût'un kızlarıyla bir işleri olmadığını, ille gelen oğlanları istediklerini söylemişler. Bu umutsuz durum karşısında son derece üzülen Lût, delikanlı konuklarına: "Keşke sizinle bir güç sahibi olsaydım, sizin gücünüzle bunlara karşı koyabilseydim yahut sizi savunacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınıp sizleri koruyabilseydim!" diyerek durumun vehametini anlatmıştır.

Lût’un bu önerisi, iki anlama gelebilir: Ya Lût, konuklarını kurtarmak için kavmine, kendi kızlarını önermiş; ya da halkın, kendi kızları durumundaki diğer kadınlarla evlenmelerini önermiştir. Çünkü halkın kızları, onun mânevî evlâdı sayılır. Bu mecâzî anlatımla, halka, konuklarını bırakıp, kızlarla evlenmelerini teklif etmiştir.

Unutmamak gerekir ki bu anlatım, Kur’ân’ın bir emri veya onayı değil, İsrâil oğullarına ait bir hikâyenin anlatımıdır. Kur’ân, olayı orijinaline uygun olarak anlatarak eşcinsel kavminin konuklarına saldırma girişimleri karşısında Lut’un ne yapacağını şaşırmış vaziyette söylediği bir sözü anlatmakta; Lut’un konuklarını korumak için kendi ailesini feda etmek istediğini dile getirmektedir.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş