BİRKAÇ SORU (2) PDF 
Salı, 28 Temmuz 2020 00:00

BİRKAÇ SORU (2)

(...dünden devam)

Ayrıca Sahih Hadislerde Hz. Peygamber'in çeşitli kimseler için dua ettiği belirtilir. Bundan dolayı insanlar kendileri dua ettikleri gibi Allah katında makbul kişiler olduğuna inandıkları kimselerden de dua isteyebilirler. Bunda dine aykırı bir durum yoktur. Tam tersine böyle yapıldığına ve yapılacağına dair çeşitli kanıtlar vardır.

2) Cemaatle namaz kılarken imamın açık olarak Fatiha okuyunca Cemaatin de Âmîn demesi sünnettir. Âmin: Duamızı kabul et demektir. Hanefi ekolüne göre İmam Fatiha'yı bitirince Cemaat içinden âmîn der ama diğer fıkıh ekollerine göre Cemaat yüksek sesle "Âmîn!" der. Bu sadece Cuma namazına mahsus değil, açık okunan her namazda böyledir. 

3) Hac ayları hacca hazırlanma ve yolculuk zamanıdır. Hac günleri aslında iki günden ibarettir. Arefe günü Arafat’ta durmak, bir de bayram günü Ka’be’yi tavaf etmek. Bunlar Haccın iki temel farzıdır. Mina’da üç gün kalmak vaciptir. Kur’ân’a göre acelesi olan iki gün kalıp dönebilir. Kur'ân'da şeytan taşlama geçmez ama bu Peygamberimizin uygulamasıdır. Ve icma halini almıştır. 

4) Ölmüşlere dua edilir, onlar için af dilenir. Cenaze namazı da ölüye duadan ibarettir. Ama Peygamberimiz ölüye Kur'ân okumamıştır. Çünkü Kur'ân ölü kitabı değil, dirilerin okuyup uygulayacakları İlâhî mesajdır. Mehmet Akif:

"İnmemiştir hele Kur'ân bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için."diyor.

Ama bu uygulama öyle yaygınlaşmıştır ki eleştiren dışlanır. Benim kanaatime göre kişinin okuduğu Kur'ân kendisi içindir. Kur'ân'ın ardından ölmüşlerinin bağışlanmasını Allah'tan dilemek güzeldir. Kur'ân'ı onların ruhuna hediye etmek değil, Kur'ân hürmetine ölmüşlerin bağışlanmasını veya derecelerinin yükseltilmesini Allah'tan dilemek güzeldir. 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş