BİRKAÇ SORU (1) PDF 
Pazartesi, 27 Temmuz 2020 00:00

BİRKAÇ SORU (1)

Sayın hocam hayırlı günler dilerim, hocam birkaç sorum olacak size

Hocam cep telefonuma mesaj atıyorlar filan kese dua okuyun sonra bunu başkalarına iletin diye. Şimdi hocam ben bu kişileri tanısam veya tanımasam dinimizde başkası adına dua etme var mıdır? Niçin kendisi Allah’a dua etmez ki?

2-Cuma namazlarında hoca Fatiha suresini okuduktan sonra cemaat âmin diyor. Niçin diğer duaların sonunda âmin denmiyor da sadece Fatiha suresinin sonunda deniyor.

3-hac ayları 4 aydır 10 günlük hac süresi ve şeytan taşlama yok diye okudum; dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir. Bunlar doğru mudur?

4-ölülerimizin arkasından Kur’an okumak ölüye gider mi?

Şimdiden teşekkür eder ellerinizden öperim.

Saygılarımla...

Cevap: Birinden dua istemek Kur'ân'a uygundur. Çünkü Nisa Suresinin 64'ncü âyetinde: "Eğer onlar, kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah’tan, günâhlarını bağışlamasını isteseler ve Elçi de onların bağışlanmasını dile­seydi, elbette Allah’ı affe­dici, merha­metli bulurlardı."  buyurulduğu gibi Hz. İbrahim'in de babası için istiğfar ettiği belirtilmektedir: "(İbrâhîm): "Selâm sana, (esenlik içinde kal), dedi, senin için Rabbimden mağfiret di­leyeceğim. Çünkü O, bana çok lütufkârdır." (Meryem: 47)

Yusuf Suresinde de vaktiyle Yusuf’u kuyuya atmakla hata ettiklerini anlayan ve yaptıklarına pişman olan Yusuf’un kardeşleri, babalarından kendileri için istiğfar etmesini istemişlerdir:

“96- Müjdeci gelip de (Yûsuf'un gömleği)ni (Ya'kub'un) yüzüne koyunca, derhal (gözü açıldı), görür oldu: "Size demedim mi ben, Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim?" dedi. 97- (Oğulları): "Ey babamız, bizim günâhlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz günâh işledik." dediler. 98- "Sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim, dedi, şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir." (Yusuf: 96-98)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş