DÖRTLÜ SORU PDF 
Cumartesi, 25 Temmuz 2020 00:00

DÖRTLÜ SORU

sorularım şöyle.

  1. Müzik haram mi? Dinlemek büyük günah mı? (Arabesk, pop müziklerini dinlerim) Nureddin Yıldız ve s. hocalar haramdır diyorlar.
  2. Kader Abdülaziz B. Allah imtihan gereği ne edeceğimizi bilmez diyor. Doğru mu?
  3. Farz namazın secdesinde kendi dilimde dua ede bilir miyim?
  4. İçinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmayacak sözü doğru mu? Onur Babayev

Cevap: Sorularınızın kısaca cevabı aşağıdadır:

1- Müzik haram değil, tam tersine manevi aşk ve sevgiye götüren müzik sevaptır. Ama şehveti kışkırtan türdeki müzikleri dinlemek elbette haramdır. Çünkü onlar insanın şehvet hissiyatını kamçılar, kalbi bozar. Nefsani duyguların kabarmasına yol açar. İşte kalbi bozan, paslatan ne olursa olsun günahtır. Tasavvufta müzik dinlemeğe semâ derler. İmam Gazâlî, İhyau Ulûmi'd-dinde, Mekkî de Kutu'l-Kulûb adlı eserinde semâın güzel olduğunu delilleriyle anlatmaktadırlar. İsterseniz siz bu konuda "İslam Tasavvufu" adlı eserimde "Semâ" bölümünü okuyabilirsiniz.

2. Abdüllaziz öyle diyorsa Allah'a hâşâ cahillik nisbet ediyor demektir. Allah'ın bilmediği bir şey olamaz. Olmuş ve olacak her şey Allah'ın bilgisinde mevcuttur. Ancak Cenabı Hak, insanı belli bir daire içerisinde serbest bırakmıştır. İnsan isterse şu yolu isterse bu yolu seçer. Bu seçiminden insan sorumludur. Ama Allah insanın hangi yolu seçeceğini bilir. Fakat O'nun bilgisi insanı o işi yapmaya zorlamaz. İnsan yaptığından sorumludur. "Allah yaptığından sorumlu değil, insanlar yaptıklarından sorumludurlar."  (Âyet) Bu konuda Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserimde Kader maddesini okuyabilirsiniz.

3. Namazın rükû ve secdelerinde kendi dilinizle dua edebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Hatta belki kişi ne dediğini bildiği için kendi dilinde dua etmek daha makbuldür. Zira Kur'ân namazda insanın ne dediğini bilmesini şart koşmaktadır. "Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız, ta ki ne dediğinizi bilesiniz." (Âyet).

4- Cehennem kirlenen ruhu temizleme mekânıdır. Allah hiçbir kulunu sonsuzca yakmaz. Yaşadığı ömürde suçu ne ise onun ruh üzerinde bıraktığı kiri temizlemek için kulunu o ıslah evine atar. Ama sonsuzca Cehennem Allah'ın merhametiyle bağdaşmaz. Her kul günah kirlerinden temizlendikten sonra Allah'ın rahmet tecellisi olan Cennete gider. Cehennem Allah'ın gazabının, Cennet ise rahmetinin tezahürüdür. Bir Kudsî Hadiste "Rahmetim gazabımı geçti" buyurulmaktadır. Yani rahmetinin tezahürü olan Cennet, gazabının görüntüsü olan Cehenneme galiptir. Kısaca Cehennem azabı bir gün sona erecek ve her kul Allah'ın rahmetinin görüntüsü olan Cennete girecektir. Allah kulunu sonsuzca yakmaktan zevk almaz. Yunus Emre der ki:

Hâşe lillah senden ey Rabbü'l-enam,

Sen temâşâ kılasun ben hoş yanam!

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş