BİR YAZINIZ HAKKINDA (2) PDF 
Cuma, 24 Temmuz 2020 00:00

BİR YAZINIZ HAKKINDA (2)

(...dünden devam)

Birisi hakkında söylenen kötü sözü, tahkik etmeden doğrulamak vebal getirir.

“Ey inananlar, size fâsık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Bilin ki, Allah’ın Elçisi içinizdedir. Şayet o, birçok işte size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalblerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. (Bu) Allah’ın bir lütfu ve ni'metidir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Hucurât: 6-8)

Bu âyetlerde, mü'minlere, fâsık bir insan, bir haber getirdiği za­man onun gerçekliğini araştırmaları, aksi takdirde fâsık bir kişinin ver­diği habere dayanarak bilmeden haksız olarak bir topluma saldırıp sonun­da pişmanlık içine düşecekleri buyurulmaktadır.

Müfessirler bu âyetlerden, Müslümanlar arasında çıkan çarpış­manın, kendilerinden iman vasfını götürmeyeceği, hattâ bâğînin dahi kâ­fir olmayacağı kanısına varmışlardır. Çünkü Allah, âyette bâğî (sal­dır­gan) oldukları halde yine onlara: "iḫ­veh: kardeşler" ve "mü'minler" sıfa­tını vermiştir. Bu da onların, birbirleriyle çarpışmalarından dolayı kâfir olmadıklarını gösterir. Nitekim birisi Hz. Alî’ye, Cemel ve Sıffîn olay­larında kendisine karşı savaşanların müşrik olup olmadıklarını sor­muş,

Hz. Alî: – Hayır, onlar şirkten kaçtılar, demiştir.

Soran: – Peki onlar münafık mıdır? Demiş.

Hz. Alî: – Hayır, münafıklar, Allah'ı çok az anarlar, demiş.

Soran: – Öyle ise onların hali nedir? Diye sormuş.

Hz. Alî: – Kardeşlerimizdir, bize haksız yere saldırdılar (bâğî­dirler) demiş.

Selam ve sevgilerimle.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş