CEHENNEME KİMLER GİDER? PDF 
Perşembe, 09 Temmuz 2020 00:00

CEHENNEME KİMLER GİDER?

Sayın hocam, Yasin suresinde bir ayete takıldım:

7. ayette Allahu Teala onların çoğunu, cinlerden ve insanlardan bir kısmını cehenneme dolduracağım diyor.

Yani hocam müşrik olmaları nedeniyle mi?

Allah böyle demiş, Kur'an’a inanmadıkları için mi? Yoksa genel olarak Allah’ın buyruklarına uymayan bütün insanları mı cehenneme dolduracağım demek istedi Allahü Teala?

Teşekkür eder saygılarımı iletirim...

Cevap: Yasin Suresinin yedinci âyeti şudur: "Andolsun onların çoğuna o söz (cinlerden ve insanlardan bir kısmını ce­henneme dolduracağım, sözü) hak oldu; artık onlar inanmaz­lar." (Ya­sin: 7) Parantez içindeki (cinlerden ve insanlardan bir kısmını ce­henneme dolduracağım, sözü) âyetin kendisinde yoktur, o yorumdur. Bu yorum da  Sâd Suresinin 85. âyetine dayanır: Âdem'e secde etmeyen İblîs Allah'a başkaldırıyor: "82- (İblîs) Dedi: "Senin izzet ve şerefine and olsun ki, onların tü­münü azdıra­cağım." 83- "Yalnız onlardan ihlâslı kulların(a dokunmayacağım)." 84- (Allah) Buyurdu ki: "Gerçektir (sen benim hâlis kullarımı kandıramazsın), ve ben gerçek olarak diyorum ki: 85- "Senden ve onlar içinde sana uyan kimselerden (gelenler ile) cehennemi dolduracağım!" (Sad: 882-85)

İniş tarihi bakımından Sad Suresinin ardından inen A'raf Suresinde de Cenabı Hak'ın, Âdem'e secde etmeyen şeytanı şöyle bir tekdir ile huzurundan kovduğu belirtilir: "(Allah) Buyurdu: ‘Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. An­dolsun ki on­lardan sana kim uyarsa (bilin ki) sizin he­pi­nizden (derleyip) ce­hennemi dolduracağım (azdıran sizler de, size uyup yoldan çıkan in­sanlar da cehenneme gireceksiniz)!" 

Demek ki şeytan da ve ona tabi olan herkes de Cehenneme gider. Hangi dine veya inanca mensubolursa olsun, şeytana tabi olan herkes cehennemle cezalandırılır. Ama Allah dilerse cezayı hak edenleri affedip cennetine de sokar. O, yaptığından sorumlu değildir. 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş