KISAS KELİMESİ (2) PDF 
Çarşamba, 08 Temmuz 2020 00:00

KISAS KELİMESİ (2)

(...dünden devam)

Her kim için kardeşi tarafından (yani öldü­rülenin velîsi tarafından) kısâstan bir şey, diyete bırakılmış olursa artık diyeti isteyen kişi, işi yokuşa sürmeden güzelce hakkını alsın, diyeti veren de işi sürüncemede bırakmadan borcunu ödesin. Kısas­tan vazgeçip, cezânın diyete indirilmesi, Rabbinizden size bir rah­mettir (size acıdığı için Allah dininizde bu kolaylığı getirmiştir). Oysa sizden önce Yahûdî şerîatinde diyet almak yasaktı. Öldürülenin velîleri, yalnız kısâs yapmak zorunda bırakılmışlardı. Size ise kısâsı diyete indirme kolaylığı sağlandı. Şimdi kim diyeti aldıktan sonra “ḳātili de öldürmeğe kalkarsa onun için acı bir azâb vardır. Kim kendisine çizilen yolu aşar da câhiliyye âdetine dönerse onun için acı bir azâb vardır.

Not: Kitâbı Mukaddes’te kısâs hükümleri şöyledir: “Bir adamı vuran, vurduğu ölürse mutlaka öldürülecektir... Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir. Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun mutlaka öldürülecektir. Ve babasına yahut anasına la‘net eden mutlaka öldürülecektir.

Eğer bir adam kölesine yahut câriyesine değnekle vurur ve onun eli altında ölürse mutlaka cezalandırılacaktır. Ancak bir yahut iki gün yaşarsa cezalandırılmayacaktır; çünkü o, kendi malıdır. Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çarparlar ve onun çocuğu düşerse ve bir zarar olmazsa, kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin edecek ve hâkimler vasıtası ile verecektir. Fakat zarar olursa o zaman can yerine can, göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak, yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin.” (Çıkış: 2/2-25)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş