KÜFÜR EDEREK OLUŞAN KUL HAKKI PDF 
Pazar, 05 Temmuz 2020 00:00

KÜFÜR EDEREK OLUŞAN KUL HAKKI

Hocam merhabalar. Ben 2-3 hafta önce  küfür etmenin kul hakkına girdiğini öğrendim. Bazı hocalar bana bilmediğin şeylerden mesul değilsin diyor, bazıları ise kul hakkına girdin diyor. Bazıları İbn Temiyye’den onlar adına dua et, tevbe et kurtul hadisini gösteriyor. Bazıları İbn Temiyye sahih değildir, diyor. Ben bu küfretmek denen illetin kul hakkı olduğunu bilmeden önce hocam. 1 2 kişiye de değil böyle ırklara ülkelere solculara sağcılara  bazı takım taraftarlarına it hain şerefsiz ezik gibi genelleyerek  küfürler ettim ne yazık ki. işte iç sıkıntım öyle başladı. Hocam 1-2 kişi değil bildiğiniz milyonlarca kişi. Müflis olmaktan çoook korkuyorum. Ne yapmalıyım? Bilmiyordum diye mesul değil miyim? Mesulsam eğer ne yapacağım, bunun çözümü nedir? Yoksa bu milyonlarca hak beni iflas ettirir cehenneme atılırım .. 

Cevap: Bir kere küfretmek günahtır. Çünkü Kur'ân "Onlara güzel söz söyle!" buyurur. Firavun'a bile yumuşak, tatlı sözlerle hitabetmeyi Hz. Musâ'ya emretmiştir.  Artık geçen geçmiştir. Bilerek veya bilmeyerek yaptığın hatalardan, kaba ve yakışıksız sözlerinden ötürü tevbe edip Allah'tan af dilersin. Süleyman Çelebî'nin dediği gibi 

"Bir kez Allah dese aşk île lisan

Dökülür cümle günah misl-i hazan. "

Yani kul bir kez gönülden "Allah!" diye yalvarsa bütün günahlar güz yaprağı gibi insanın üstünden dökülür. Bir kudsi Hadise göre kul Allah'a bir karış gitse Allah kuluna iki karış gelir. Kul Allah'a yürüyerek gitse, Allah kulunun imdadına koşarak yetişir. Cenabı Hak "Söyle: Ey kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar" . Onun için Allah'ın merhametinden umut kesip bunalımlara girmek günahtır. 

Geçen eylemlerle uğraşmak şimdiki vakti de zayi eder. Büyükler: 

Geçmişe göçüp kalma,   
Müstakbele hem dalma

Hal ile dahi olma,           
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler 

demişler. Allah'a yönel. Bunalımdan kurtul. Hiç kimse Allah ile kul arasında aracı değildir. Kim ne derse desin, Allah:

Her kuluna her anda
geh kahr-u geh ihsanda 

Her anda O bir şanda
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş