İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (61) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ PDF 
Salı, 30 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (61) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ

(...dünden devam)

Definden sonra Hz. Hasan'ın konuşması

Alî'nin defninden sonra Hilâfete seçilen Hz. Hasan halka şöyle hitabetmiş: "Ey insanlar, dün aranızdan öyle bir kimse ayrılıp âhirete göçtü ki ne öncekiler onu geçmiştir ne de sonra gelenler geçecektir. Allah'ın Elçisi (sav), eline bayrak vererek onu gazaya gönderir, Allah kendisine fetih nasibetmeden geri döndürülmezdi. Ceb­rail sağ yanında, Mikâîl sol yanında bulunurdu. Geriye ne sarı (altın), ne de beyaz (gümüş) bıraktı. Yalnız bir hizmetçi almak için tahsisatından ayırdığı yedi yüz dirhem bırakmıştır. Meryem oğlu İsâ'nın ruhuyla göğe çıkarıldığı gece olan Ramazanın yirmi yedinci gecesinde ruhu alındı." (Aynı: 3/38-39)

Alî Zeynel-âbidîn’in belirttiğine göre Alî’nin şehadetinin ardından Hz. Hasan kalkıp şu konuşmayı yapmıştır: “Allah’a hamdü senadan sonra andolsun ki siz, Kur’ân’ın indiği, Meryem oğlu İsa’nın yükseltildiği, Musa’nın uşağı Nun oğlu Yuşa Aleyhisselâm’ın öldürüldüğü gece bir adamı katlettiniz.” Demiştir (El-Maksadu’l-ulâ fî Zevâidi Ebî Ya’lâ el-Mavsılî: 3/192, No. 1346).

İlim şehrinin kapısı, Hz. Peygamber’in öz amca oğlu, sevgili kızı Fatıma’nın kocası, Dördüncü Raşid Halîfe Hz. Alî’nin ruhuna selâm olsun. Allah’a hamdolsun, Allah Resulüne salât ve selâm olsun. Allah bize yeter, O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş