İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (60) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ PDF 
Pazartesi, 29 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (60) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ

(...dünden devam)

Tabii İbn Mülcem Şîîlere göre âhirette insanların en kötüsüdür. Ama gerçeği Allah bilir. Allah dilerse haksız yere saldırdığı Hz. Alî’ye verdiği nimetlerle onu affettirir. Allah dilerse kuluna azabeder, dilerse affeder. Hiç kimsenin âhireti hakkında kesin hüküm verilemez.

Muaviye’yi öldürmeyi üstlenmiş olan Bürek bn Abdullah da kılıcını hazırlayıp gitti, beklemeğe koyuldu. Muaviye sabah namazı için evinden çıkınca saldırıp kılıçla kalçasına vurdu. Yakalanınca Muaviye’ye dedi ki:

̶ Seni sevindirecek bir haber söylersem bana yararı olur mu?

Muaviye’den “Evet” yanıtını alınca dedi ki:

‒ Benim bir kardeşim bu gece Alî’yi öldürdü. Belki de Alî ona engel olamamıştır.

Muaviye:

‒ Evet, Alî korumasız olarak dışarı çıkar, dedi.

Ve Muaviye adamı öldürttü. Muaviye’nin doktoru Saidî, yaraya bakınca dedi ki: “İki seçenekten birini seçmelisin. Kılıç zehirliymiş. İmdi ya bu yarayı pullanmış demirle dağlayacağım, ya da sana, bir ilaç içireceğim ama bu ilaç senin çocuğun olmasını önleyecektir.”

Muaviye dağlamaya tahammül edemeyeceğini, Yezîd ve Abdullah adlı iki oğlunun yeterli olduğunu söyledi, ilaç içmeyi yeğleyip ilacı içti. Bundan sonra artık çocuğu olmadı. Ve bundan sonra Muaviye, secde halinde mutlaka başında polisin beklemesini emretti.

Amr bn Âs’ı öldürmekle görevli olan Amr bn Bükeyr ise yine gidip Mescidde beklemeğe koyuldu. O gün Amr karın ağrısından rahatsız olduğu için yerine namaz kıldırmak üzere Polis Müdürü Harice bn Huzâ­fe’yi görevlendirmiş, kendisi Camie gelmemişti. Harice namaz kıldırmak üzere çıktığında, onu tanımayan kātil Amr bn Bükeyr, onu Amr bn Âs sanarak vurup öldürdü. Adamı yakalayıp Amr bn Âs’a götürdüler.

‒ Bu da kim? Dedi.

‒ Amr bn Bükeyr’dir,

‒ Kim öldürüldü, dedi.

‒ Harice bn Huzafe öldürüldü, dediler.

Amr bn Bükeyr de:

‒ Ey fasık, ben onu sen sanmıştım, dedi.

Amr bn Âs:

‒ Sen beni öldürmek istedin ama Allah başka bir şey istedi, dedi ve adamı öldürttü (Taberî, Târîḫ: 6/65).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş