İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (56) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ PDF 
Perşembe, 25 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (56) : HZ. ALÎ’NİN ŞEHÂDETİ

(...dünden devam)

Vefat edeceği sırada yaptığı vasiyyet şudur:

Taberî’nin bir başka rivayetine göre Hz. Alî vefatından önce şu vasiyyeti yapmıştır: “Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. Bu, Alî bn Ebu Talib’in vasiyetidir. Alî kendisinin, Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed'in de Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna; Allah’ın onu, insanlara doğru yolu göstermek ve hak dini öğretmek ve müşrikler istemese de Hak dini bütün dinlerin üstüne çıkarmak üzere gönderdiğine tanıklık eder. Benim nama­zım, ibadetim yaşamım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim (Allah’ın emrine ilk önce ben teslim olurum).(En’âm: 163-164)

Sonra ey Hasan sana ve bütün çocuklarıma ve aileme Rabbiniz Allah’tan korkmayı ve ancak Müslüman olarak ölmenizi tavsiye ederim. Hep beraber Allah’ın ipine yapışınız, ayrılığa düşmeyiniz. Zira ben Ebu’l-Kāsim’in şöyle buyurduğunu işittim: “İki kişinin arasını uzlaştırmak, bütün namazlardan, oruçlardan hayırlıdır.” Rahim sahip­lerine (akrabanıza) dikkat ediniz, onlarla ilişkiyi sürdürü­nüz, arayı kesmeyiniz ki Allah da hesabınızı kolaylaştırsın. Yetîmler size Allah’ın emanetidir. Onların ağızlarını açlıktan kurutmayın, onları yedirip doyurun. Yanınızda onların hakkı zayi olmasın. Komşularınız hakkında da Allah’ı gücendirmemeğe çalışınız. Çünkü komşuya güzel davranmak Peygamberinizin vasiyetidir: Peygamberiniz şöyle buyurmuştur: “Cibril bana komşuya güzel davranmayı o kadar vurguladı ki ben komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım!” Kur’ân hakkında da Allah’ı dü­şününüz. Onun hükmünü uygulamaya çalışınız, Kur­’ân hükümlerini uygulamakta kimseden geri kalmayınız. Namaz hakkında da Allah’ın buyruğuna dikkat ediniz. Çünkü namaz dininizin direğidir. Rabbinizin evi olan Ka’be’ye, mescide gitmeye özen gösteriniz. Yaşadığınız sürece mescid­den geri kalmayınız, mescidi boş bırakmayınız. Zira mescid, Ka’be terk edilirse bakımsız kalır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad­etme konusunda da Allah’ın buyruğunu uygulamaya dikkat ediniz. Zekât hakkında da Allah’tan korkun, Allah’ın buyruğunu yerine getirin. Çünkü zekât, Rabbin kızgınlığını söndürür. Ellerinizin altında bulunan hizmetçilere ve yönettiğiniz kimselere de iyi davranınız. Namaza dikkat! Namaza dikkat! Allah’ın buyruğunu yerine getirme konusunda hiç kimsenin kınamasına aldırmayınız.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş