İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (49) : NEHREVAN SAVAŞI PDF 
Perşembe, 18 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (49) : NEHREVAN SAVAŞI

(...dünden devam)

Bunun üzerine aralarından dört bin kişilik bir topluluk döndü. Liderleri Abdullah bn Vehb er-Rasibî’nin yanında bin kadar ya da daha az kişi kaldı. Bu kalanlar Alî’ye saldırdılar.

Savaşın başlaması

Alî süvarileri öne sürdü. Onların önüne de okçuları koydu. Süvarilerin arkasına piyadeleri dizdi. Ve adamlarına dedi ki: “Onlar size saldırmadıkça siz onlara saldırmayın.” Hariciler ise: “Lâ hükme illâ lillah: Hüküm vermek sadece Allah’a aittir! Haydi, cennete koşun, cennete koşun!” diyerek Alî’nin öne geçirdiği süvarilere saldırdılar, onları yardılar. İkiye ayrılan süvarilerden bir kısmı sağda, bir kısmı solda kaldı. Haricîler, okçuların oklarına hedef oldular. Okçular bu adamların yüzlerine ok atıyorlardı. Beri taraftan sağ ve sol yandaki süvariler birden adamları çevirdiler. Piyadeler de hasımlarını mızrak ve kılıçlarla karşıladılar. Neye uğradıklarını bilemeyen Haricîler, atların ayakları altında epilepsi nöbeti geçirenin durumuna döndüler. Komutanları Abdullah bn Vehb, Hurkus bn Züheyr, Şüreyh bn Evfa ve Abdullah bn Sahbere es-Sülemî öldürüldü (Aynı kaynak, s. 425). Ebu Eyyub el-Ensârî şöyle demiş:

“Haricîlerden birine mızrakla vurdum. Mızrağı adamın sırtına sapladım. ‘Ey Allah’ın düşmanı cehennem ateşiyle sevin!’ dedim. ‘Hangimizin ona daha uygun olacağını pek yakında bileceğiz!’ dedi.” (Aynı)

Haricîlerden çoğu Abdullah bn Vehb’den duydukları bir söz üzerine gruptan ayrılmıştı. Hz. Alî’nin, kılıçla vurduğu haricilerden bir adam: “Cennete gitmek ne güzel!” dedi. Harici komutanı Abdullah bn Vehb: “Bil­miyorum, cennete mi, yoksa cehenneme mi gidilecek?” dedi (Aḫbaru’l-Ḫavâric, s. 21; Ḫilâfetu Alî bn Ebî Talib, s. 425). Bu sözü du­yan Sa’d Oğullarından Ferve bn Nevfel el-Eşcaî: “Ben bu adamın sözlerine aldanarak buraya geldim. Ama bakıyorum ki adam kuşku içerisinde. Nereye gideceğini bilmiyor.” dedi. Böylece Ferve adamlarıyla birlikte savaştan çekildi. Bin kişi de Ebu Eyyub el-Ensârî tarafına geçti. İnsanlar gizlice Haricîlerden sıvışmaya başladılar (Aynı kaynak).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş