İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (37) : SIFFÎN SAVAŞI PDF 
Cumartesi, 06 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (37) : SIFFÎN SAVAŞI

(...dünden devam)

İslâm ulemasının genel kanaatine göre bu davada Hz. Alî tamamen haklıdır, ancak Muaviye de kendince bir te’vil yolu bularak bu harekete kalkışmıştır. Onun te’vili bir ictihad hatası ise de görüşünde yanılan müctehid günah işlemiş olmaz (bkz. Mecmuu’l-Fetava: 4/437, 449-450).

Kurtubî, İmam Ebu’l-Meâlî’nin İrşad’ından şu sözünü naklediyor: “Alî (ra.) Hak üzere bulunan gerçek imam, ona karşı çıkanlar ise bâğî idiler. Ama hatalı da olsalar, yine iyi niyet taşıdıklarını sanmamız uygun olur.” (et-Tezkire: 2/223 (Sa’dullah bn Cemaah))

Hz. Alî, hem kendi ölülerinin, hem de Muaviye tarafındaki ölülerin yanında durup her iki kısım için de:

“Allah sizi bağışlasın, Allah sizi bağışlasın!” demiştir (Ḫilâfetu Alî bn Ebî Talib, s. 250). Yezîd bn el-Asamm’ın anlatı­mına göre iki taraf arasında barış sağlanınca Alî çıkıp kendi ölülerine gitmiş, “Bunlar cennettedir” demiş; sonra Muaviye tarafının ölülerinin yanına gitmiş: “Bunlar da cennettedir. İş, benimle Muaviye arasında kal­mıştır (Allah ikimiz arasında hükmünü verecektir)!” demişti (Târîḫu Dımaşk, 1/329-331; Ḫilâfetu Alî bn Ebî Talib, s. 251). Kendisi Müslümanlar arasında çıkan savaşlarda kabahati askerlerde değil, liderlerde buluyordu. Bu bakımdan her iki tarafın ölmüşlerini cennetlik görüyordu. Çünkü insanlar niyetlerine göre değerlendirilirler. Asıl suçlu, emir altındakiler değil, onları yöneten, kandıran liderledir. Yoksa emir altındakilerin emre uymaktan başka seçenekleri yoktur. Nitekim Müslümanlar arasında savaş yalnız 1400 yıl önce vuku bulan o elim savaşlardan ibaret değildir. Zamanımızda İran Irak arasında dokuz yıl süren savaş oldu ve her iki taraftan on binlerce Müslüman öldü. Çok yakın zamanda Libya’da, Tunus’ta, Mısır’da, Suriye'de darbeler, savaşlar sonucunda karşıt taraflardan binlerce insan öldü ve ölüyor; Suriye’de gruplar arasında süren savaşlarda binlerce masum insanın kanı dökülüyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de girişilen hain darbe girişiminde demokrasi ve özgürlük adına şehid olan halk yanında birçok da darbeci asker öldü. Emir kulu olan bu rütbesiz askerler, işin içyüzünü bilmeden komutanların emri uyarınca işgal hareketine başlayıp da ölmüş iseler âhirette kurtuluşa ererler inşallah. Çünkü onların ya emre itaat ya da öldürülmekten başka seçenekeleri yoktu. Gerçeği Allah bilir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş