İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (33) : SIFFÎN SAVAŞI PDF 
Salı, 02 Haziran 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (33) : SIFFÎN SAVAŞI

(...dünden devam)

Doksan dört yaşını geçmiş olan Ammar bn Yasir, Alî tarafında hamasetle çarpışıyor, halkı savaşa teşvik ediyor, azim ve iradelerini güçlendirmeğe çalışıyordu.

Sonra, yaşlılıktan ötürü titreyen elinde mızrak olduğu halde ilerlemeğe başladı. Bayraktar Haşim bn Utbe bn Ebî Vakkas’ı ilerlemeğe yönlendiriyor, Allah’ın kendileri için hazırladığı cennet ni’metlerini anımsatıyordu. Arkadaşlarına diyordu ki: “Cennet yaklaştı, iri gözlü huriler bezendi. İri gözlü hurilerin yanında bulunmasını isteyen, Allah rızası için iki saf arasında ileri atılsın!”

Gerçekten dehşetli bir manzara idi. Bedir’e katılmış, 94 yaşını aşmış bir sahabî bu denli ateşli hamasetle ve bu denli fütursuzca ilerliyordu. Elbette onun bu tutumu Iraklı askerlerin moralini en üst düzeye yükseltmişti. Böylece tekrar moralleri düzelen Iraklılar savaşı kendi lehlerine çevirebildiler. Bayraktar Hişam bn Utbe bn Ebî Vakkas Arap şairlerinden birinin kahramanlık şi’rini okuyarak ilerlerken Ammar:

̶ Ey Hişam ilerle, cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Ölüm de mızrağın ucundadır. Gök kapıları açılmıştır. İri gözlü hurîler de süslenip bezenmiştir, ilerle!

اليوم ألقى الأحبّة   محمّدًا وحزبه

Bugün sevgililere: Muhammed’e ve arkadaşlarına kavuşacağım! Diyordu.

Perşembe günü güneş batacağı sırada Ammar bir kâse süt istedi. Sonra dedi: “Allah’ın Elçisi bana, ‘Senin dünyadan son nasibin bir kâse süt olacaktır’ demişti.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef: 15/302-303)

Sonra ilerlemeğe teşvik ettiği bayraktar Hişam bn Utbe bn Ebî Vakkas ile birlikte düşmana doğru ilerledi ve bir daha geri dönmediler. Her ikisi de şehadet şerbetini içmişti (Taberî, Târîḫ: 5/653).

Cuma günü Herîr Gecesi:

O gece savaş öncekilerden çok daha şiddetli sürdü. Hamasetle, yüksek maneviyatla saldıran Alî ordusu, Şamlıları yerlerinden söküp attı. Mü’minlerin Emîri de ölümüne sa­va­şıyordu (Hâkim, el-Müstedrek: 3/402; Ḫilâfetu Alî bn Ebî Talib, s. 226). O gece Hz. Alî’nin, ordusuna korku namazı kıldırdığı söylenmiştir. (Beyhakî, es-Sunen el-Kubra: 3/252; Telhîsu’l-Ḫabîr: 2/76; Ḫilâfetu Alî, s. 227).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş