KADİR GECESİ PDF 
Salı, 19 Mayıs 2020 00:00

KADİR GECESİ

 

Kadir gecesi bütün Müslümanlara mübarek olmasını, insanlığa insanlığa sağlık, âfiyet ve barış getirmesini Cenabı Hak'tan dilerim. Kur'ân Kadir gecesinin değerini şöyle belirtir:

"1- Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4- Melekler ve Ruh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. 5- Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!” (Kadr Sûresi: 1-5)

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Çünkü Kur’ân Hz. Muham­med(sav(e Ramazan ayı içinde bulunan Kadir gecesinde inmeğe başlamıştır. Kadir gecesi değerini, Kur’ân’ın inişine sahne olmasından alır.

Kadir Gecesinin, zamanı ihtilâf konusu ise de Kur’ân, o ge­cenin Ramazan ayı içinde olduğunu kanıtlar. Çünkü Bakara Suresi 185. âyette Kur'ân'ın Ramazan ayında inmeğe başladığını; Kadr Suresinde de Kur'ân'ın Kadir gecesinde indiğini vurgulamaktadır. Demek ki Kadir gecesi Ramazan gecelerinden biridir. Peygam­ber(sav) de: “Kadir gecesi, Ramazan’ın son on ge­cesi içindedir” (Buhârî, Leyletu’l-Kadr: 3; Müslim, Sıyâm: 209) buyurmuştur.

Kadir gecesinin, Ramazan’ın yirmi beşinci, yirmi yedinci veya yirmi do­kuzuncu gecelerinden biri olduğunu söyleyenler de vardır. Bazıları da Kadir gecesini Ramazan’ın sonundan itibaren geriye doğru çiftlerde aramışlardır. Kimine göre de Ramazan’ın son on gecesi içinde döner, belli bir gecede durmaz. Kimine göre bütün Ramazan içinde gizlidir. Fakat bu söz, “Kadir gecesini son on içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletu’l-Kadr: 2, 3, İ‘tikâf: 1, 9; Müslim, Sıyâm: 208) hadîsine aykırıdır.

Ancak Kadir gecesinin, Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi olduğu hakkındaki rivayet meşhur olmuş ve çoğunluk bu geceyi Kadir gecesi olarak kutlaya gelmiştir.

Peygamber (s.a.v.), Ramazan’ın son on gününde i‘tikâfa çekilirdi. Kendi­sinden sonra hanımları da öyle yapmışlardır (el-Fethu’r-Rabbânî: 10/257-258). İslâm’ın tâ ilk çağlarından beri Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi, Kadir gecesi olarak kutlanmaktadır. Yüce Allah, milyonlarca kulunun güzel zannını boşa çıkarmaz. Çünkü O, “Ben kulumun, benim hakkımdaki zannı üzereyim; kulum beni nasıl sanırsa ben öyleyim” (Buhârî, Tevhîd: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1, ) buyurmuştur. Kullar, hep birlikte 27. geceyi, Kadir gecesi bildiklerine göre artık o gece Kadir gecesidir.

İçinde Kur’ân’ın inmeğe başlamasıyla insanlığı karanlıktan aydınlığa, sa­pıklıktan hidâyete, düşmanlıktan kardeşliğe götüren en büyük dünya değişi­minin vuku bulduğunu düşünerek, bu geceyi huzur ve saygı ile Kur’ân okuyarak, du‘â ederek geçirmelidir. Peygamber (sav)in: “İnanarak ve Hak rızâsı için Kadir gece­sinde kalkıp ibâdet eden kimsenin geçmiş günahları affedilir” dediği rivayet edilir (Buhârî, Leyletu’l-Kadr: 1).

Peygamberimiz Kadir gecesinde, her gece yaptığı ibadeti yapardı. Özel bir ibadet yapmazdı. Kendisi, her gecenin kimi zaman yarısını, kimi zaman üçte ikisini, kimi zaman da üçte birini ibadetle geçi­rirdi. İşte Kadir gecesi de öyle yapmıştır. Ancak Hz. Âişe, Kadir gecesine rastladığı takdirde ne dua etmesini sorması üzerine Allah Resulü: “– ‘Allahım, sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle’” de­mesini tav­siye etmiştir (Tirmizî, Da‘avât: 84; İbn Mâce, Du‘â: 5;…).

Allah inananlara bu gecenin feyiz ve bereketinden yararlanmayı nasip eylesin!

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş