İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (17)
Çarşamba, 13 Mayıs 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (17)

(...dünden devam)

Hz. Alî'nin yanında bir cemaat oturmuş "İyilik" hakkında konuşuyorlardı. Hz. Alî, onları herkese iyilik etmeğe teşvik için şöyle dedi: "İyilik hazinelerin en iyisi, ekilenlerin en güzelidir. Nankörlük edip iyiliği inkâr edenin davranışı sizi iyilikten geri bırakmasın. Zira yaptığınız iyiliğin kendisine ulaşmadığı Yüce Zatın size teşekkürü, iyiliğinizin ulaştığı kimselerin size teşekküründen daha iyidir. Sadece nefsine yaptığın iyiliği başkasından bekleme. İyilik, ancak üç özellikle tamamlanır: Yaptığın iyiliği küçümsemek, örtmek ve çabuklaştırmak. İyiliğini küçümsersen, onu büyütmüş olursun. Gizlersen tamamlamış olursun; çabuklaştırırsan kutlularsın." (Ya'kubî, Târîḫ: 2/210, Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 230)

10- "Edepsizlikle şeref bir arada olmaz." (Seâlibî, el-İ'caz ve'l-Îcaz, s. 28)

11- "Hasud (kıskanç) insan hiç rahat etmez." (Matlûbu Kulli Tâlib min Kelimâti Alî bn Ebî Tâlib, yazma, Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 234)

12- "Kıskanç insan, günahsız (mâsum)lara kin besler." (Seâlibî, el-İ'caz ve'l-Îcaz, s. 29; Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 235)

13- "Ahkemu'l-hâkimîn'den yana azgınlara veyl (vay Allah karşısında azgınların haline)!" (Aynı kaynak, s.35; aynı eser, s.235)

14- "Her kim azgınlıkla kılıç çekerse, çektiği o kılıçla öldürülür." (Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 235)

15- "Azgın zâlimin, yarın avucunda ibret olur." (Aynı kaynak) Bu uyarı, Furkan Suresinin "O gün zâlim ellerini ısırıp: 'Nolaydı, keşke ben elçiyle beraber bir yol edi­neydim!' der." âyetinden alınmıştır.

16- "sıkıntılarını gizlemek mürüvvetten(mertlikten)­dir." (Aynı eser, s. 243)

17- "Kötülük edene iyilik edersen onu düzeltirsin." (Aynı eser, s. 245),

18- "İyilik, dili keser." (Matlûbu Kulli Tâlib fî Şerhi Kelimâti Alî bn Ebî Tâlib, yazma; Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 246) Yapılan iyilik, gönül kazandırır, aleyhte konuşulmayı önler.

19- "Tatlı dilli olanın dostları çok olur." (Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 247)

20- "Doğruluğu az olanın, çok dostu olmaz." (Aynı)

21- "Dilin seni, alışkanlığına götürür (yani iyilikten söz edersen iyilik bulursun, kötülükten söz edersen sonunda kötülükle karşılaşırsın)." (Aynı, s. 248)

22- "Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşine düşen, kendisine gerekli olanı kaçırmış olur." (Aynı, s. 249; Seâlibî, el-İ'caz ve'l-Îcaz, s. 39)

23- "İyi işleri ve insanları seçen kimse, kötülerden ve kötülüklerden korunur." (Şerhu'l-leâlî min Kelimâti Alî bn Ebî Tâlib ve Menhecu Alî bn Tâlib, s. 249)

24- "Hayırlı kimse ile arkadaşlık, ganîmettir." (Aynı),

25- "Ahmakla oturup kalkmak, dünyada eksiklik, âhirette hasret(üzüntü ve pişmanlık)tır." (Menhecu Alî bn Tâlib, s. 249)

(devamı yarın..)