ZİNA VE LİVÂTA HAKKINDA KUR’ÂN’IN HÜKMÜ (3) PDF 
Cuma, 01 Mayıs 2020 00:00

ZİNA VE LİVÂTA HAKKINDA KUR’ÂN’IN HÜKMÜ (3)

(...dünden devam)

Livâta Eylemini Yapanların Toptan Cezâlandırılması:

Yüce Rabbimiz, öğüt ve uyarıları dinlemeyen bu edepsizlerin sonunda büyük bir depremle helâk edildiklerini belirtmektir:

A‘râf: 80-84, Şu‘arâ: 165-173, Neml: 54-55, Hûd: 69-70, 74-83, Ankebût: 28-35’nci âyetlerde Livât eylemine düşkün olan Lût kavminin başlarına yağdırılan kükürt, lav yağmuru ile helâk edildikleri bildirilmiştir. Çok çirkin işler yapan bu kavmin helâk nedenlerinin başında livâta iptilâsı gelir. Lûtçuluk, erkeklerin kendi aralarında ilişkiye girmesi biçimindeki homoseksüelliktir ki bu iğrenç eyleme, Lût'un adıyla ilişkili olarak livâta denmiştir. Lût, kavmini bu kötü ahlaktan uzaklaştırmağa çalışmış, fakat bu işe müptelâ olan kavmi, Lût'un sözlerini dinlememişler, keyiflerini kaçırmaması için bu işe bulaşmayan Lût'u ve taraftarlarını ülkelerinden çıkarmak istemişlerdir. Sonuçta Allah Taâlâ, Lût'u ve inananları kurtarıp, Lût'un inançsız karısı da dahil, bütün suçluları helâk etmiştir.

A‘râf: 80’de Hz. Lût'un, kavmine, dünyalarda kimsenin yapmadığı iğrenç bir işi yaptıklarını söylediği belirtilmektedir. Livâta, muhakkak ki Lût kavminin icadı değildir. Onlardan önce de bu işi yapanlar olmuştur. Öyle ise neden Lût kavmi, kendilerinden önce dünyada kimsenin yapmadığı işi yapmakla suçlanmıştır?

Müfessirlere göre bu iş, başka toplumlarda da yapılırdı ama, toplumsal bir iptila (düşkünlük) halini almamıştı. Bireysel olaylar olarak görülürdü. Ancak bu fuhuş, Lût kavminde toplumsal bir iptilâya dönüşmüştü. Bundan dolayı onlar, daha önce kimselerin yapmadığı bir işi yapmakla kınanmış ve uyarılmışlardır.

Kur’ân-ı Kerîm, bu işi yapanları israfçı olarak nitelendirmektedir. İsraf, bir işi gereksiz yapmak, Allah'ın ni‘metini boşa harcamaktır. Cinsel birleşmenin asıl amacı, neslin üremesidir. Kadınla erkeğin birleşme arzularının altında Allah'ın bu hikmeti yatmaktadır. Allah, birleşme isteğini sırf zevki tatmin için vermemiştir. Aslında o zevk, önemli bir amacın gerçekleşmesi için bir araçtır. Bu amaç, çocuk olmasıdır. Çocuk olmasını engellemek, zevki tatmin için cinsel ilişki israftır.

Ayrıca bu tür ilişki hem Allah’ı gazabına, hem de toplumsal dargınlığa, kavgalara sebebolduğu gibi birçok mikrobun, virüsün üremesine ve bundan birçok sari hastalığın dünyaya yayılmasına neden olur. Bir zamanlar Aids belası dünyayı tehdidetti, hâlâ da tamamen kalkmış değildir. Temel nedeni işte bu eşcinsellik belasıdır. Cenabı Hak bir eylemi yasaklamışsa o eylemde pek çok zarar vardır. Allah’ın emir ve yasakları toplumun yararınadır.

Şimdi Lut kavminin helâkini anlatan Zariyat Suresinin âyetleriyle konuyu kapatalım:

“(İbrâhîm, delikanlılar şeklinde gelmiş olan melek konuklarına): "O halde göreviniz nedir ey elçiler?" dedi. Dediler: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. Ki onların üzerine çamurdan taş(lar) salalım. Rabbinin katında, haddi aşanlar için işâretlenmiş (taşlar)." Orada bulunan mü’minleri çıkardık. Zaten orada bir ev(halkın)dan başka Müslüman da bulmadık. Acı azâbdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık. (Zâriyat: 31-37.âyetler)

Onlardan kalan harabeler inanmayan­ları nasıl mahvettiğimize işârettir. Azâbımızdan korkanlar, o kavminin sonucundan ibret alabilirler.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş