İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (8) PDF 
Pazartesi, 04 Mayıs 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (8)

 (...dünden devam)

Hz. Alî

Alî, Haşim oğullarından ilk Müslüman olan ve bütün savaşlarda Peygamber’in yanında bulunan kişiydi. Resulullah onu, en sevdiği kızı Fatıma ile evlendirmişti. Çocukluğundan itibaren Peygamber’in evinde büyümüş, on veya on bir yaşında iken Allah Resulüne inanarak ilk Müslüman çocuk olmuş, bütün savaşlarda Allah Resulü ile beraber bulunmuş; Resulullah onu yiğitlikte Allah’ın yenilmez arslanı; ilim-hikmet bakımından da ilim şehrinin kapısı saymıştı.

Zübeyr b Avvâm

Zübeyr bn Avvam da Allah Elçisinin halası olan Abdulmuttalib’in kızı Safiyye’nin oğluydu. Babası ise Mü’minler annesi Hz. Hatice’nin kardeşi Avvam bn Huveylid’dir. On altı yaşında iken Müslüman olmuş ve bütün gazvelerde Peygamber’in yanında bulunmuştur. Allah’ın dini üzere yaşayabilmek için iki kez Habeşistan’a, daha sonra Medine’ye hicret etmişti. Hendek Savaşında Resulullah onu düşman ordularından haber getirmek üzere görevlendirmiş ve: “Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyr bn Avvam’dır.” demişti.

Osman bnAffan

Ümeyye Oğullarından olan Osman’ın, Peygamber’e akrabalığı Ali ve Zübeyr derecesinde değildi. Ancak dedesi, Kusay oğlu, Abdi Menaf oğlu Abdü Şems oğlu Ümeyye oğlu Ebu’l-Âs’tır. Yani onun da soyu dördüncü dedede Peygamber’in soyu ile birleşmektedir. Ayrıca Osman, Peygamber’in birbiri ardınca iki kızı evlenmiş ve iki kez Peygamber’in damadı olmak şerefine ermişti. Önce Peygamber kızı Rukayye ile evlenmiş, onunla birlikte iki kez Habeşistan’a hicret etmiş, daha sonra da yine birlikte Medîne’ye hicret etmişti. Bedir Savaşında Rukayye hastalanınca Peygamber onu zevcesine bakmakla görevlendirdiğinden Bedir’e katılamamıştı. Ama Rukayye ölmüş, bunun üzerine Allah Resulü öteki kızı Ümmü Gülsüm’ü Osman’la evlendirmişti. Fakat Allah’ın takdiri sonucu Ümmü Gülsüm de vefat etmişti. Onun ölümü üzerine Allah Resulünün Osman’a: “Üçüncü bir kızım daha olsa onu da seninle evlendirirdim!” dediği rivayet edilir.

Haşim Oğullarına rakib olan Ümeyye oğullarından olması, Osman’ın ilk Müslümanlar arasına katılmasına engel olmamıştır. Bu yüzden adamlarından eziyet gördüğü için iki kez Habeşistan’a, sonra da Medîne’ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Ticaretle meşgul olduğu için büyük servet sahibi olan Osman, servetini İslâm uğrunda harcamaktan çekinmemişti. Tebuk Seferinde ordunun büyük masrafını karşılamıştı. Bunun yanında Medine’de susuzluk çeken Müslümanları suya kavuşturmak için bir Yahudî’ye ait olan Rume kuyusunu satın alıp Müslümanların istifadesine sunmuştu.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş