İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (2) PDF 
Cumartesi, 25 Nisan 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (2)

(...dünden devam)

Feyruz da İranlı idi. Nihavend Savaşında esir olmuş, Muğîre bn Şu’be’nin payına düşmüştü. Kendisi hem nakkaş, hem de demirci idi. Belki de Ömer’in vurulduğu mızrak demiri onun elinden çıkmıştı. İşte bundan ötürüdür ki Ömer’e suikast planlayanlar amaçlarını gerçekleştirmek için onu seçmişlerdi. Cüfeyne ise Hîre Hıristiyanlarındandı. Sa’d bn Malik onu bekçi olarak Medine’ye getirmişti.

Ömer’in öldürülmesinin gizli planlandığını kanıtlayan deliller vardır. Zira Ömer zamanında fethedilen ülkelerin yerli halkları, sonuçtan memnun değillerdi. Bu yüzden bu halktan bazıları Ömer’e kin besliyorlardı. Bunun açık kanıtlarından biri Ömer’i öldürmeyi planlayanların Medine’de, Ömer’in himayesinde yaşıyor olmalarıydı. Fars ülkesi olan İran’da egemen olan Hatta Yarımada’nın doğusunda ve güneyinde kimi bölgelerde egemen olan Farslar vaktiyle yönettikleri yabancıların boyunduruğu altına girmişlerdi.

Suikastı planlayanların liderleri olan Hürmüzan, zaman zaman Ömer’e danışmanlık da yapmış olmasına karşın yine de İran toprağını fethetmiş olan Müslüman Halîfeyi öldürmeyi tasarladı. Neticede İranlı gizli grup tarafından görevlendirilen köle Feyruz, sabah namazını kıldırmakta olan Ömer’e saldırıp onu hançerledi.

Ömer’in ardından halife seçimi

Ömer’in vurulması üzerine Müslümanları bir korku sardı. Acaba Ömer’in yerine kim geçecekti? Bu hususu ağır yaralı durumda olan Ömer’e açtılar ve kendisinin yerine bir aday belirlemesini istediler. Ömer dedi ki: “Eğer yerime birini bırakırsam, benden hayırlı olan da yerine bırakmıştı. Ama yerime birini bırakmazsam, benden daha hayırlı olan da yerine birini bırakmamıştı”. Yerine birini bırakmış olan Ebubekir’di, o kendisinin yerine aday göstermişti. Yerine birini bırakmamış olan da Hz. Peygamber’di, o da yönetim işini Müslümanların seçimine bırakmıştı. Sonra düşünüp taşınan Ömer, yerine birini bırakmasının daha uygun olduğu kanısına vardı. Çünkü Müslümanlar İran ve Bizans cephesinde çeşitli savaşlara içinde idiler. Eğer bir süre başsız kalırlarsa bu, iç karışıklıklara neden olabilirdi. Onun için hepsi Kureyş’ten olan altı aday gösterdi. Bunlardan birini halife seçmelerini önerdi. Ömer'in belirlediği adaylar: Alî b Ebu Tâlib, Osman b Affan, Zübeyr b Avvam, Talha b Ubeydullah, Abdurrahman b Avf ve Sa'd b Ebî Vakkas’tı. Kendisinin şöyle dediği rivayet edilir: "Bu iş için bu kişilerden daha layık birini bulamıyorum. Resulullah, bunlardan, bunlar da kendisinden razı olarak vefat etmiştir. Hangisi seçilse o, benden sonra Halîfedir."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş