EVLENME (13) PDF 
Perşembe, 26 Mart 2020 00:00

EVLENME (13)

 (...dünden devam)

2) İddetini Doldurmamış Kadınlar:

Boşanmış fakat iddetini doldurmamış kadınlarla evlenilemez. İddetini tamam­layan kadın, kocasıyla anlaşırsa tekrar kocasına dönebilir:

230- Erkek yine boşarsa, artık bundan sonra kadın, başka bir kocaya varmadan, kendisine helâl olmaz. O (vardığı adam) da kadını boşarsa, Allah'ın sınırları içinde dura­caklarına inandıkları takdirde (eski karı-kocanın) tekrar birbirlerine dönmelerinde kendilerine bir günâh yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. (Allah) Bunları bilen bir toplum için açık­lamaktadır. 232- Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi, kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde, (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve âhiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Bu, sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Bakara: 92/230, 232)

Kocası ölen kadın, dört ay on gün bekledikten sonra istediğiyle evlenebilir. Ama iddetini tamamlamadan evlenemez:

Kocası ölen kadın, dört ay on gün bekler. Bu süre içinde kadının gebe olup olmadığı anlaşılır. Şayet gebe ise: " Gebe olanların süreleri de yüklerini bırakmalarına kadardır." (Talâk: 100/4) âyetinin hükmü uyarınca doğuruncaya kadar bekler. Gebe değilse dört ay on gün sonra, gebe ise doğurduktan sonra kadın, ahlâka uygun olmak şartıyla istediği gibi hareket edebilir, dilediği erkekle evlenebilir.

Kocası ölmüş kadın iddeti içinde evlenemez. Ancak iddet süresi içinde âdâba uygun biçimde, üstü kapalı olarak ona evlenme teklif edilebilir. Âyette bu husus, ta‘rîḍ, kelimesiyle ifade ediliyor.

3) Neseb, Süt ve Nikâh Nedeniyle Harâm olanlar:

Nisa Suresinin: 22-24 âyetlerinde evlenilmesi harâm kılınan kadınlar özetle: Üvey anne, anne, öz kız, kızkardeş, ‘amme (bibi), teyze, kardeş kızı, bacı kızı, süt anne, süt bacı, kayınvâlide, birleştiği kadının kızı, oğul karısı (gelin), iki kız kardeşi birlikte almak ve evli kadınlarla evlenmektir.

Çoğunluğun kanısına göre zinâ ile nikâh bozulmaz. Kadın zinâ ederse kocasıyla boş olmayacağı gibi erkek de zinâ etmekle karısı ile nikâhı gitmez. Kimine göre de hangisi zinâ etse eşiyle nikâhı bozulur.

A- Karı-Koca İlişkisi:

Âilenin sağlamlığına son derece önem veren Kur’ân’da açıkça âile reisliğinden söz edilmemekle beraber âilede erkeğin, kadın üzerinde bir derece fazla hakkının bulunduğu belirtilmekle (Bakara: 228) ve boşama hakkı erkeğe verilmekle âile reisinin erkek olduğu anlaşılır. Zaten bu husus, hadîslerde de açıkça belirtilmiştir. Kur’ân’da toplumun çekirdeği olan âile dayanışmasının üzerinde durulur. Anne baba (karı koca) sıhr (hısımlık) ile yakın­lık kurarlar. Bunlardan olan çocuklar da neseb yakınlığı oluştururlar. Âilede hem sıhr hem nesep yakınlığı vardır.

Nahl Sûresi’nde âile bireyleri anılır: “Allah, size kendi canlarınızdan eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel rızklarla besledi. Böyle iken onlar bâtıla inanıp Allah’ın ni‘metini inkâr mı ediyorlar?”

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş