EVLENME (11) PDF 
Salı, 24 Mart 2020 00:00

EVLENME (11)

(...dünden devam)

Evlenmek Sevgi, Şefkat ve Huzur Kaynağıdır:

Evlenmek insanı huzur ve sükûna kavuşturur. Evlenme, iki parçanın birleşerek bir bütün oluşturması, birbirini çeken iki canın kavuşmasıdır: "O'nun hârika işlerinden biri de size kendi canlarınızdan, kendileriyle sükûn bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve acıma koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." (Rûm: 84/21) âyeti, evlenme ile eşler arasındaki bütünleşmeğe sevgi ve rahmete, eşlerin birbiriyle huzur ve sükûn bulacağına dikkat çekmekte ve bunun, Allah'ın âyetlerinden yani hârika olaylarından, en güzel lütuf ve ihsanlarından biri olduğu vurgulanmaktadır.

Müşriklerle evlenmek haramdır:

Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar evlenmeyin. (Allah'a ortak koşan hür kadın) hoşunuza gitse dahi, inanan bir câriye, ortak koşan bir kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah'a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan bir adamdan iyidir. (Zîrâ) Onlar âteşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnananlara âyetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar. (Bakara: 92/221)

Bu âyet, mü'minlere, Allah'a ortak koşanlarla evlenmemeyi, onlara kız verip almamayı emretmekte; inanan köle ve câriyenin, müşrik olan hür erkek ve kadından daha hayırlı olduklarını, Allah'a ortak koşanların, insanları cehenneme çağırdıklarını, öğüt almaları için insanlara âyetlerini açıklayan Allah'ın ise, izniyle cennete ve mağfirete çağırdığını vurgula­maktadır.

Kitap ehliyle evlenmekte bir sakınca yoktur:

Kur'ân, Kitap ehline müşrik demiyor, onları müşriklerden ayırıyor. Meselâ: "Ne nankör olan Kitap ehli, ne de nankör müşrikler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler." (Bakara: 92/105), "İnananlara en yaman düşman olarak Yahû­dîleri ve şirk koşanları bulursun. İnananlara sevgice en yakınları da 'Biz Hıristiyanlarız' diyenleri bulursun. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar." (Mâide: 110/82) âyetlerinden Kitap ehlinin müşriklerden sayılmadığı, onların içinde kâfirler (nankörler) bulunmakla beraber hepsinin kâfir de olmadıkları anlaşılmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş