EVLENME (7)
Cuma, 20 Mart 2020 00:00

EVLENME (7)

(...dünden devam)

Şöyle denilir: Kadın güzel; iyi huylu, kara ve iri gözlü, siyah saçlı, beyaz tenli olur, kocasını da sever ve ondan başkasına bakmazsa o, tıpkı Cennet hurilerine benzer. Çünkü Cennet hurileri de böyle nitelendirilmiştir:خيرات حسان: İyi huylu güzel kadınlar”: Hayrat ile iyi huylu güzel kadınlar kaste­dilmiştir. “قاصرات الطرف:Bakışlarını kısan tabiriyle sadece kocalarına bakan,عرباً أتراباً ile de kocasına âşık, onunla ilişkiye girmekten zevk alan kadın demektir. Hûr beyaz, havra ise gözünün beyazı parlak, göz bebeği gayet kara, saçı siyah, iri gözlü kadınlar demektir.

Hz. Peygamber kadınların hayırlısının yüzü güzel, mehri ucuz olan kadın olduğunu söylemiştir. Pahalı mehr talebi yasaklanmıştır. Biraz önce belirttiğimiz gibi Hz. Peygamber, hanımlarından birini sadece on dirhem ve ev eşyası karşılığında almıştır. Ev eşyası da bir el değirmeni ve içi lifle doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hz. Ömer de pahalı mehirden men etmiş ve “Resulullah (sav)in kendisi pahalı mehir vermediği gibi kızlarını da dört yüz dirhemden fazla mehirle evlendirmemiştir. Resulün ashabından kimi de sadece beş dirhem değerindeki bir altın karşılığında evlenmiştir.

Halife Abdülmelik, Saîd b Müseyyib’in kızını oğlu Velîd için istemiş, Halîfe’nin talebini kabul etmeyen Saîd, kızını ahlakını beğendiği fakir bir öğrencisine iki dirhem mehr ile nikâhlamış ve kızcağızını kendi eliyle götürüp kapıda kocasına teslim ederek dönmüştür. Mala tamah için evlenmek uygun değildir.

Kadında aranan vasıflardan biri de bakire olmasıdır. Hz. Peygamber (sav) dul bir kadınla evlenen Cabir’e buyurmuş: “Bakire bir kızla evlenseydin, onunla oynaşırsın, o da seninle oynaşındı.” Demiştir (Bu Hadis muttefakun aleyhtir).

Bakire ile ülfet ve mahabbet daha içten olur. Peygamberimiz ilk alışılan eş ile ülfetin daha içten olacağını buyurmuştur. Zira başka bir erkekle ilişki kurmuş kadınla ülfet içten olmaz. Erkek karısının başka bir adamın yatağından geçmiş olmasından hoşlanmaz. Bâkire kadın başka bir erkekle yaşamadığı için genelde kocasına gönülden bağlanır.

Ayrıca kadının edepli, dindar bir aileden olması yeğlenir. Çünkü edepli ve dindar ailede yetişen kadın çoğunlukla çocuklarını daha terbiyeli ve dindar yetiştirir. Hz. Peygamber “إياكم وخضراء الدمن فقيل ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء: Mezbelede biten yeşillikten sakın.” demiş. Mezbelede yetişen yeşilliğin ne olduğunu soranlara: “Kötü bir tarlada (ailede) yetişen güzel kadın” demiştir. (Darekutni, Efrad’da, Ramhürmüzî Emsal’de Ebu Said el-Ḫudrî’den rivayet etmiştir. Darekutnî’ye göre zayıftır.)

(devamı yarın..)