EVLENME (6) PDF 
Perşembe, 19 Mart 2020 00:00

EVLENME (6)

(...dünden devam)

Rivayete göre Hz. Ömer döneminde bir adam boyanarak (saç sakalını boyayarak, genç görünüp) evlenmiş. Makyajı solunca ihtiyarlığı ortaya çıkmış. Kadının ailesi adamı Ömer’e şikâyet etmişler. “Biz onu genç sandık” demişler. Ömer: “Sen adamları aldattın” diyerek adamı dövmüş.

Rivayete göre Bilal ile kardeşi Suheyb çöl Araplarına gidip kız istemişler. Araplar onlara kimliklerini sormuşlar: “Siz kimsiniz?” demişler. Bilal: “Ben Bilal’im, bu da kardeşim Suheyb’dir. Biz sapık idik, Allah bizi doğru yola iletti. Biz köle idik, Allah bizi özgürlüğe kavuşturdu. Biz yoksul idik, Allah bizi zengin etti. Eğer bize kız verirseniz Allah’a hamdolsun, ama reddederseniz “Subhanellah: Allah’ın şanı şücedir” demiş. Araplar “Tamam, sizi evlendirdik” demişler.

Suheyb: “Bizim Allah Resulü ile sohbetimizi, onunla geçen günlerimizi, yaşadığımız olayları söyleseydin ya!” demiş. Bilal: “Sus, demiş, doğru söyledin, doğruluk seni evlendirdi!”

Bazen güzellik ve ahlâkın beraber bulunduğu durumda da insan aldanabilir. Güzellik bakmakla, edep ve ahlak da deneme ile anlaşılır. O halde nikâhtan önce görmek önemlidir. Gerçeği olduğu gibi gören ahlak sahibi deneyimli kişi, kadını olduğundan fazla övmekten kaçınacağı gibi kıskançlık dolayısıyla da onu yermez.

Sünnete uymak, çocuk sahibi olmak ya da ev işlerinin tedbiri ve düzeni için evlenmek isteyen kimse güzelliğe pek önem vermez. Çükü güzellik bazı kişiler için dine bağlılığa yardımcı olsa da sonuç itibariyle dünyaya ilişkin bir şeydir. Her konuda zühde uymayı öneren Ebu Süleyman ed-Dârânî, kadın konusunda bile zühd için kocakarı ile evlenmenin uygun olacağını söylemiştir.

Malik b Dinar da demiş ki: “Biriniz yetim kızla evlenmeyi bırakır da falan ve falanın yani dünya adamlarının kızını alırsa aldığı kadın: ‘Bana şu kıyafeti al şunu giydir’ diyerek kendisini sıkıntıya düşürebilir.”

Ahmed b Hanbel’e, biri güzel, ötekinin bir gözü kör fakat daha zeki olan iki kız kardeşten biriyle evlenmesi önerilmiş; Ahmed, bir gözü kör olup zekî olanı tercih itmiş: “Beni onunla evlendirin” demiştir. Dünya zevkine değer vermeyenlerin âdeti böyledir. Ama hanımı güzel olmadığı takdirde harama düşeceğinden çekinen kişi güzel olanı tercih eder.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş