EVLENME (4) PDF 
Salı, 17 Mart 2020 00:00

EVLENME (4)

(...dünden devam)

a)   Eş Seçerken Dikkat Edilecek Husus:

Eş, ailenin direğidir. "Yuvayı yapan dişi kuştur." Yuvayı yapacak, çocukları eğitecek, yetiştirecek hayat arkadaşını seçerken onun güzelliğinden, soyundan ve malından çok din­darlığına ve iyi ahlâk sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyur­muştur: "Dört şeyden dolayı kadınlarla evlenilir: Malından, soyundan, güzelliğinden ve dinin­den dolayı. Sen dindar olanı seç, ellerin toprak olsun (mutlu olursun. Ellerin toprak olsun sözü, fakirlikten kinayedir, fakat burada şaka tarzında söylen­miştir, mutlu olursun anlamına gelir)" (Buhârî, Nikâh, 15: Ebû Dâvûd, Nikâh, 2; İbn Mâce, Nikâh. 6; Nesâ'î, Nikâh, 13; Dârîmî, Nikâh, 4; Muvatta'. Nikâh, 21).

Ebu'l-Esved ed-Duelî, çocuklarına şöyle deyip övünürmüş: "Küçüklüğünüzde, büyüklü­ğünüzde ve doğumunuzdan önce size iyilik ettim." Doğumlarından önce kendilerine nasıl iyilik ettiğini soran çocuklarına: "Size sövülmeyecek anne seçtim." Demiştir Dr. Ahmed el-Gandur, el-Ahvâlu'ş-Şahsiyye fî't-Teşrî'i-İslâmiyy, s. 27. Kuveyt. 1972).

Bu noktada Gazâlî Hazretlerinin İhyasından bir miktar alıntı yapmakta fayda vardır:

Akdin şartları ve rükünleri:

1- Birincisi velînin iznidir. Eğer velî yoksa sultan (devlet)in izni (yani resmî nikâh) gerekir

2- İkincisi kadının rızasıdır. Eğer ergen dul veya ergen kız ise onu babası ve dedesinden başkası evlendirebilir.

3- İki âdil şahidin bulunması gerekir. Eğer şahidlerin halleri bilinmiyorsa zahire bakarak doğruluklarına hükmedilir.

4- Dördüncüsü inkâh veya tezvîc lafzıyla birlikte icab ve kabuldür. Nikâh törenine ḫitbe ile başlanır. Ancak kadın iddette ise iddetinden çıkmış olması gerekir. Ayrıca başkası tarafından istenmemiş olması gerekir.

1) Evlenecek olanların, nikâhtan önce birbir­leriyle görüşmeleri Peygamberimizin tavsiyesidir.

Çünkü bu, sevgi ve mutluluğun devamı için gereklidir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber: “Ensarın gözlerinde kusur (çapaklanma) vardır. Onlardan bir kadınla evlenmek isteyen evleneceği kadına baksın” demiştir (Müslim Ebu Hüreyre’den benzerini çıkarmıştır.).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş