EVLENME (3)
Pazartesi, 16 Mart 2020 00:00

EVLENME (3)

(...dünden devam)

Dinine bağlı, namuslu, güzel huylu kadın en büyük mutluluk kaynağıdır. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Kadın, şu dört şeyinden ötürü alınır: Malından, soyundan, güzelliğinden ve dindarlığından. Sen dindarını (güzel huylusunu) seç, mutlu olursun." (Buhârî, Nikâh: 15; Müslim, Radâ‘: 14; Ebû Dâvûd, Nikâh: 2; Nesâ'î, Nikâh: 13; İbn Mâce, Nikâh: 6; Dârimî, Nikâh: 4; Muvatta', Nikâh: 21; İbn Hanbel, Müsned: 2/428), "Dünya bir geçimdir. Dünya geçiminin en iyisi, sâliha (iyi huylu) bir kadındır." (Müslim, Radâ‘: b. 17, h. 64)

Nisa: 25’nci âyetin hükmüne göre mü'minlerin evlenecekleri hür veya câriye kadınların inanmış olmaları gerekir. Fakat Mâide: 110/5’nci âyeti ile Kitap sâhibi olan kadınlarla evlen­meğe müsâade edilmiştir.

Mu’teber kadının vasıflarından biri de mehrinin kolay olmasıdır. Aşırı mehir istemek yasaklanmıştır. (Resulullah (sav) “Kadınların en hayırlısı yüzü güzel ve mehri ucuz olan kadındır” buyurmuştur (İbn Hibban, Abdullah b Abbas’tan çıkarmıştır. Ebu Ömer et-Tevkanî de Muâşeretu’l-ehleyn’de bu anlamda bir rivayet çıkarmıştır. (İhya; 2/40))

Yüksek mehir istemek yasaklanmıştır: Resulullah kimi kadınını on dirhem ve ev eşyası karşılığında almıştır.

Kadınlarından birini iki ölçek arpa karşılığında almıştır. Başka bir karısını da iki ölçek hurma ve iki ölçek sevik karşılığında almıştır. (Ebu Davud Ṭayalisî, Bezzar, Hâkim, İbn Hibban, Dört Sünen sahipleri)

Yüksek mehri yasaklayan Hz. Ömer, “Allah Resulü (sav) kızlarını dört yüz dirhemden fazla bir mehirle evlendirmedi” demiştir. (Tirmizî)

Resulullah’ın ashabından kimi, beş dirhem değerinde bir altın kartla evlenmiştir. (Bey­hakî)

Kadının doğurgan olması istenir. Peygamber (sav) buyurmuştur: “Sevecen, doğurgan kadınla evleniniz!” (Ebu Davud, Nesâî, senedi sağlamdır)

(devamı yarın..)