EVLENME (2) PDF 
Pazar, 15 Mart 2020 00:00

EVLENME (2)

(...dünden devam)

Ayrıca âyette, geçim korkusuyla evlenmekten geri durmamaları da tavsiye edilmiştir. Çünkü fakir de olsalar, nimeti geniş, lütfu bol, herkesin durumunu bilen Allah'ın, evlenenleri zengin edeceği vurgulanmıştır. Bu, fakirliği evlenmeğe engel yapmamayı öğütler. Abdullah ibn Mes‘ûd'un: "Evlenerek zengin olmağa çalışınız. Çünkü Allah: ‘Fakir de olsalar Allah lütfundan onları zengin eder.' buyurmuştur” dediği rivayet edilir. Ebû Hüreyre'nin rivayetine göre de Peygamber (sav): "Üç kişiye yardım etmek, Allah'ın üzerine borçtur: Namuslu kalmak için evlenen, efendisine söz verdiği parayı ödemek isteyen mükâteb (anlaşmalı köle), Allah yolunda çarpışan gâzî." (Tirmizî, Fedâilu'l-cihâd: 20; Nesâ'î, Nikâh: 5, Cihâd: 12; İbn Mâce, ‘İtk: 3; İbn Hanbel, Müsned: 2/251)

Hz. Peygamber, üstündeki entarisinden başka bir şeyi olmayan, bir demir yüzük dahi almaktan âciz bir adamı, bir kadınla evlendirmiş, mehr olarak da kadına Kurân öğretmesini emretmiş ve Allah'ın, kendilerini besleyeceği hakkındaki garantisini bildirmiştir (İbn Kesîr, Tefsîr: 3/288).

a)   Mehri yüksek tutmak doğru değildir

Mehri yüksek tutarak evlenmeyi güçleştirmek de bu âyet karşısında aslâ doğru değildir. Namuslu, iffetli, mü'min, mazbut bir insan fakir de olsa onun evlenmesine güçlük çı­karmamak, ona yardım etmek gerekir. Mehri kolaylaştırmalı, evlenmeyi ucuzlatmalı, basit­leş­tirmeli, lüzumsuz, pahalı törenlerden kaçınmalı, şatafattan, gösterişten uzak, sade tören­lerle gençleri evlendirip toplumu bekârlığın şerrinden kurtarmalıdır. Çünkü herkesin duygusu bir değildir. Birçok genç şehvetin kabarıp taşmasıyla kendisini tutamayıp çok çirkin suç işler. Bunların asıl sorumlusu, bu gençleri bekâr bırakmak suretiyle bu yollara itenlerdir.

Peygamber (sav), herhangi bir nedenle evlenemeyen kimselere, şehvetlerine hâkim olabilmek için ibâdeti, oruç tutmayı öğütlemiştir: "Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeğe gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harâma karşı yumar, namusu korur. Buna gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç, şehvet duygularını kırar." (Buhârî, Savm: 10, Nikâh: 2, 3; Müslim, Nikâh: 1, 3; Ebû Dâvûd, Nikâh: 1; Nesâ'î, Sıyâm: 43, Nikâh: 3; İbn Mâce, Nikâh: 1; Dârimî, Nikâh: 2; İbn Hanbel, Müsned: 1/378, 424, 425, 432, 447)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş