DİN SAKAL İLE ŞALVAR İLE DEĞİL, GÖNÜL İLE OLUR
Çarşamba, 04 Mart 2020 00:00

DİN SAKAL İLE ŞALVAR İLE DEĞİL, GÖNÜL İLE OLUR

Sayın Hocam, size sakal ile ilgili soru sormuştum. Ayrıca bu konu­da yaptığım araştırmada sakal ile ilgili hadislerin birçoğunun Buhari kaynaklı olduğunu anladım. Bu rivayetlerden, sakalın sünnetin üzerinde bir yeri olduğu görülmektedir. Ve dünya üzerine gelen bütün peygamber­lerin sakallı olduğu belirtilmektedir. Bahsi geçen hadisleri ben şahsen kaynağından oku-madım ama bu hadisi şeriflerin gerçekten Buhari kay­nak­lı olup olmadıkları rahatlıkla araştırılabilir. Bu durum karşısında saka­lın bir gelenek olduğunu, sünnet veya vacip olmadığını söyleyebilir mi­siniz?

Cevap: Doğrusu okuruma hayret ediyorum. Ben o hadislerin Buha­ri’de bulunduğunu bilmiyor muyum sanki? Ama işin gerçeğini size anla­tı­yorum. Ben peygamberler sakalsızdır dedim mi? O zamanda erkeklerin hemen hepsi sakallıydı. Ebucehil sakalsız mıydı? Ebucehlin de sakalı olduğuna göre ne diye sakalı Peygamber'in sünneti gösterelim? Riva­yetçiler öyle düşünmüştür ama işin gerçek yanı nedir? Sünnet, Peygam­ber'in dini mahiyetteki gönüllü eylemleridir. Sakalı ilk defa Peygambe­rimiz mi icadetti?

Siz benim hakkımda ne düşünürseniz düşünün. Hakkım helâl olsun. Ama ben yine de vurguluyorum. Din sakal ile şalvar ile değil, gönül ile olur. Nice sakallıların tüylerinde şeytan dolaşır. Nice tıraşlı da var ki Hak ateşiyle tutuşur.