PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYESİ PDF 
Pazar, 01 Mart 2020 00:00

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYESİ

Sayın Hocam, Kur’ân mealinizdeki Peygamber efendimizin tavsiyesi olan "fesubhannellahi hîne tumsûne ve hîne tus-bihûn ve lehu’l-hamdu fissemâvâti velardı ve aşiyen ve hîne tuzhirun" duasının anlamını öğrenmek istiyorum. Saygılarımla...

Cevap: Peygamberimizin tavsiye ettiği şey, Kur'ân'da Rum Suresi'nin 17-18'nci âyetleridir. Meali de şöyledir: "17- Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da, sabaha erdiğiniz zaman da tesbîh Allah'ındır (O'nun şanının yüceliği anılır). 18- Göklerde ve yerde, akşamleyin de, öğleye erdiğiniz zaman da hamd, O'na mahsustur."

Hz. Peygamber'in: "Kim kendisine tam ölçekle sevap verilmesini isterse fe­subhânellahi hîne tumsûne ve hîne tusbihûn ve lehû’l-hamdu fî’s-semâvâti ve’l-ardı ve ‘aşiyyen ve hîne tuzhirûn desin!" dediği rivayet edilir (el-Keşşâf: 5/242; Sa'-lebî, el-Keşf: 11/12; Envâru’t-Tenzîl: 2/243; Ebû's-Suûd, İrşâd: 7/55).

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş