AVRUPA'DA DİN DERSİ UYGULAMALARI (1) PDF 
Perşembe, 13 Şubat 2020 00:00

AVRUPA'DA DİN DERSİ UYGULAMALARI (1)

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Okul sistemi (Schulwesen), Madde 7

Paragraf 1:

“Bütün okul sistemi devletin denetimi altındadır.”

Paragraf 2:

“Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına karar vermek, velilerin hakkıdır.”

Paragraf 3:

“Din dersi, mezhepsiz okullar dışındaki kamu okullarında olağan (düzenli) derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakkına zarar vermeyecek şekilde, dinsel toplulukların temel ilkeleriyle uygunluk içinde verilir. Hiçbir öğretmen, iradesine aykırı olarak din dersi vermeye zorlanamaz.”

Paragraf 4:

“Özel okul açma hakkı güvence altındadır. Kamu okullarının yerine geçmek üzere özel okullar, devletin izniyle kurulurlar ve eyalet yasalarına tabidirler.”

http://www.haksozhaber.net/news_print.php?id=2427

Avrupa'da din dersi uygulamaları...

Yeni anayasa çalışmalarında başörtüsü konusundan sonra en çok din dersleri tartışılıyor. Yasakçıların, medeniliğin ölçütü olarak gördükleri Avrupa ülkelerinde din dersi uygulamaları nasıl?

Ülkemizde medenileşmenin bir ölçüsü olarak Avrupa/Batı sayılır ve İslami inanca ilişkin hak ve özgürlükler hep bu çerçevede kısıtlanmak istenir. Örneğin, Avrupa’da başörtüsünün yasak olduğu iddia edilir ve yasağa Batı’dan icaz olarak değerlendirilir.

Başörtüsünün Batı’daki hiçbir üniversitede -hatta bazı ülkelerde kamu görevlilerine- yasak olmadığı biliniyor. Peki ya din dersleri?

Bir Gazetenin haberi:

Avrupa'da devlet okullarında din dersinin okutulmadığı tek ülke Fransa

Sürekli, Türkiye'nin üye olmak için çabaladığı Avrupa Birliği'nde (AB) din eğitiminin zorunlu olmadığı dile getiriliyor. Halbuki, 27 üyeli AB'de tek bir din eğitimi modeli bulunmuyor. Her ülkenin, hatta bölgenin kendi tarihi şartları içerisinde geliştirmiş olduğu özgün bir uygulaması var. Yunanistan ve İrlanda gibi devlet okullarında din dersinin zorunlu olduğu ülkelerin yanında Fransa gibi bir asır boyunca din eğitimi bir yana, dinlerin tarihini bile okul kitaplardan silmiş ülkeler de AB'de yer alıyor.

Avrupa ülkelerinde uygulanan din eğitimi modellerini, iki ana yaklaşım çerçevesinde ele almak mümkün. Bunlardan ilki, din eğitiminin okullarda mecburi, seçmeli ya da yasak olması. Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bazı AB ülkelerinde, devlet okullarında mecburi din dersleri veriliyor. Fakat, genelde talep eden ailelerin çocuklarının bu derslerden muaf tutulmasına izin veriliyor. Din eğitimi, Polonya ve İtalya gibi koyu Katolik ülkelerde ise seçmeli. Fakat, tercihli olmasına rağmen Polonya'da din dersine katılım yüzde 90 civarında.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş