KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (3) PDF 
Çarşamba, 12 Şubat 2020 00:00

KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (3)

(...dünden devam)

Kürtaj: İslâm anne karnında teşekkül etmiş çocuğu düşürmeyi yasak­lamıştır. Hele rahimde organları oluşup ruh üflendikten sonra çocuğu düşürmek, âyette anılan: "وَلا تَقْتُلُوا اوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ: Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz!" (İsra: 31) âyetinde yasaklanan evlâd öldürme yasağının kapsamına girer. Bu eylem, bir cana kıymak demektir. Çünkü ruh üflenmiş çocuk, halk-ı âhar yani ayrı bir kişilik kazanmış candır. Onun dünyaya gelip yaşama, kemal bulma hakkını elinden almak, cinayettir.

Şayet çocuğun doğumu, annenin ölümüne sebebolacaksa o zaman annenin hayatını kurtarmak için çocuğu düşürmek caizdir.

Hz. Musa'nın, ledünnî bilgiler almak için arkadaş olduğu Hızır Aleyhisselâm, rastladıkları bir çocuğu, ileride salih olan anne babasına sıkıntı vereceğinden endişe ettiği bir çocuğu öldürür. Ve Allah'ın, onlara daha iyi bir çocuk lütfetmesi için ebeveynine bu sıkıntı verecek olan acımasız çocuğu öldürdüğünü belirtir. İşte Allah'ın ledünnî bilgisine sahip bu kulun (yani Hızır'ın) bu davranışından spastik olacağı, anne babasına büyük yük ve sıkıntı kaynağı olacak spastik çocukların, henüz ḫalk-ı âḫar aşamasından önce alınmasının caiz olduğu hükmü çıkarılabilir. Bunu tam cinayet gibi düşünmek doğru değildir. Çünkü cinayet, tam teşekkül etmiş, can üflenmiş, bilinç verilmiş bir cana karşı işlenen cinayettir. Oysa henüz insani bilinç verilmemiş olan cenîn, bağımsız bir varlık haline gelmemiştir. Anne babaya sürekli sıkıntı olacak böyle bir cenînin doğumu, anne babanın huzur ve saadetine tercih edilemez.

Alî şöyle dedi:

– Döllenmiş çocuğun üzerinden yedi târât (aşama) geçmedikçe (onu düşürmek) mev'ûde olmaz: çamurdan bir sülâle olur (çamurdan, topraktan süzüle süzüle gıdalar, insan bedenine girer), sonra nutfe olur, sonra alaka olur, sonra mudğa olur, sonra kemik, sonra et, sonra halk-ı âhar (bambaşka bir yaratık) olur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş