KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (1) PDF 
Pazartesi, 10 Şubat 2020 00:00

KUR'ÂN-I KERÎM‘DEKİ ARAP TOPLUMUNDA ÇOCUK ÖLDÜRME NEDENLERİ (1)

Kur'ân-ı Kerîm'den, Arap toplumunda üç nedenle çocuk öldürüldüğünü anlıyoruz:

1) Birincisi, çocukları tanrılara kurban etmedir. Bu, eski toplumlardan beri süregelen bir gelenekti. "وَكذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِينَ قَتْلَ أَوْلآدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ: Yine ortakları, müşriklerin çoğuna evlâtlarını öldürmeyi süslü gösterdiler ki hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Öyle ise onları uydurduklarıyla baş başa bırak!" (En‘âm: 5/137) âyetinde bu nedenle çocuk öldürmeğe işaret edilmiştir. Âyette, tanrı diye taptıkları şeylerin, onların çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü, cazip gösterdiği; böylece şeytanların, hem onların kendilerini mahvettiği, hem de dinlerini bozduğu anlatılmaktadır.

Herhalde burada şeytan diye nitelendirilenler, insanları Allah'ın öz dininden ayırıp böyle geleneklerle şartlandıran din liderleridir. Tevhîde aykırı olarak gelenekleri din haline getiren ve bunları tervic eden dinsel liderlere Kur'ân, şeytan vasfını takıyor. Çünkü onlar, şeytanın yapmak istediği şeyi yapmakta, insanları Allah'ın dininden ayırma konusunda şeytana yardımcı olmaktadırlar.

Muhakkak ki Araplar, bu evlât kurban etme âdetini başka uluslardan almışlardır. Sâffât Suresinde anlatıldığı üzere İbrâhîm Aleyhisselâm da ru'­yâ­sında oğlunu Allah için kurban ettiğini görmüş ve bundan, oğlunu Allah'a kurban olarak sunması gerektiğini anlamıştı: "Ona halîm bir erkek çocuk müjdeledik. Çocuk onun yanında koşma çağına erişince İbrâhîm ona: 'Yavrum, dedi, ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum, bak, ne diyorsun?' (Çocuk): 'Babacığım, sana emredileni yap,inşâallah beni sabredenlerden bulacaksın!' dedi." (Sâffât: 56/101-102)

Hz. Peygamber'in dedesi Abdu'l-Muttalib'in de, on oğlu olduğu takdirde birini Allah için Ka‘be'de kurban etmeyi adadığı; sonradan on oğlu olup bunların kendisini koruyacak çağa geldiklerini anlayınca aralarında çektiği Kur'ânın, Peygamber'in babası Abdullah'a isâbet ettiği; Abdu'l-Muttalib'in, Abdullah'ı kurban edeceği sırada Kureyşin buna engel olduğu; bir kâhinin fetvâsı üzerine Abdullah ile on deve arasında Kur'â çektiği; fakat Kur'ân'ın, Abdullah'a isâbet ettiği; deve sayısı onar, onar artırılmak suretiyle Abdullah ile develer arasında Kur'aların tekrar edildiği ve deve sayısı yüze varınca Kur'ânın develere düşüp onların kurban edilerek Abdullah'ın kurtulduğu anlatılır (İbn Hişâm, Sîret: 1/164-168).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş